Ministarstvo odbrane da povuče predložene izmjene Zakona o tajnosti podataka

Pozivamo Ministarstvo odbrane da iz predloženih izmjena Zakona o tajnosti podataka izbriše odredbe kojima se predviđa neustavno skrivanje informacija od javnog značaja. Identične izmjene zakona Vlada je povukla iz skupštinske procedure nakon javnih kritika međunarodnih i crnogorskih nevladinih organizacija, ali je Ministarstvo odbrane identičan predlog stavilo na javnu raspravu.

 Predloženim izmjenama se omogućava svim državnim organima da proglase informacije tajnom, ukoliko bi njihovo otkrivanje uticalo na “ostvarivanje funkcije organa”. Tako široko određenje razloga iz kojih se dokumenta mogu sakriti od očiju javnosti nisu u skladu sa Ustavom, niti sa međunarodnim standardima.

U članu 51 Ustav Crne Gore garantuje svim građanima pravo pristupa informacijama i predviđa da ono može biti ograničeno samo ako je to u interesu zaštite života; javnog zdravlja; morala i privatnosti; vođenja krivičnog postupka; bezbjednosti i odbrane Crne Gore; spoljne, monetarne i ekonomske politike. Međunarodni standardi i precizni izuzeci od primjene prava na pristup informacijama su jasno propisani članom 19, stav 3 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kao i članom 10, stav 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Ove izmjene Zakona su predložene nakon sve prisutnije prakse državnih organa da kriju ključne informacije o svom radu i potrošnji državnog novca koje su ranije bile javno dostupne.

U posljednjem izvještaju Evropska komisija je snažno kritikovala takvu praksu institucija i konstatovala da je prioritet prekidanje takvog trenda i unapređenje kako prakse, tako i zakonske regulative.

Umjesto toga, predložene izmjene Zakona uvode još veći prostor za skrivanje informacija i onemogućavaju nevladine organizacije i novinare da kontrolišu rad državnih organa, otkrivaju korupciju, kršenje ljudskih prava, kao i da prate sprovođenje vladinih politika i obaveza iz procesa evropskih integracija.

Zbog toga pozivamo Ministarstvo da poštuje Ustav i zakone ove države, kao i međunarodne konvencije, i iz predloženih izmjena Zakona o tajnosti podataka izbriše odredbe koje ograničavaju pravo pristup informacijama, kao i rad nevladinih organizacija i novinara.

Saopštenje je potpisalo 36 crnogorskih nevladinih organizacija.

Centar za građansko obrazovanje – CGO
Centar za razvoj nevladinih organizacija – CRNVO
Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM
Centar za monitoring i istraživanje – CEMI
Akcija za ljudska prava – HRA
Sigurna ženska kuća SŽK
Institut alternativa
NVO Green Home
Politikon mreža
NVO Media centar
Centar za građanske slobode – CEGAS
Drustvo profesionalnih novinara Crne Gore
NVO Eko tim
Centar za ženska prava
Organizacija KOD
NVO Novi Horizont
ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje
NVO Stečajci u Crnoj Gori
NVO Ekološko društvo Breznica
Crnogorski komitet pravnika za zaštitu ljudskih prava
NVO 35mm
NVO Ruka Ruci
MSJA-Dr. Karton Schneider-Jacoby
Udruženje mladih sa hendikepom – UMHCG
Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore –CIN CG
Unija slobodnih sindikata Crne Gore
NVO Prima
Fondacija Ruka Prijateljstva
NVO Institut za poslovnu i finansijsku pismenost
Centar za zaštitu i proučavanje ptica – CZIP
Fondacija Pomoć- Akcija za sjever Crne Gore
Ekološki pokret OZON
NVO Expeditio
NVO Pandora
NVO Udruženje za implementaciju prava – UZIP
NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS