Odbranom neetičke i nezakonite „tradicije“ podriva se obrazovni i zakonodavni okvir države Crne Gore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u ponedjeljak, 8.jula 2019. procesuirao prema rukovodstvu Univerziteta Crne Gore (UCG) Prijedlog za utvrđivanje kršenja akademskog integriteta od strane vanredne profesorke Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore Bojane Lakićević-Đuranović i shodno sankcionisanje. Takođe, predata je i krivična prijava nadležnom Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. CGO očekuje da nadležni istražni i univerzitetski organi postupe efikasno s obzirom da se radi o jednostavnom predmetu.

CGO naglašava da je rad pod svojim imenom Bojana Lakićević Đuranović objavila nakon što je tema plagijarizma pozicionirana u crnogorskom javnom diskursu, nakon izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju i Krivičnog zakonika, a kojima se utvrđuju i jasna definicija plagijata, veza sa visokim obrazovanjem, kao i odredbama Krivičnog zakonika koji je u sankcionisanju ovog krivičnog djela značajno ispred drugih u regionu. Takođe, rad je objavila uoči najavljenog usvajanja Zakona o akademskom integritetu. Međutim, izgleda da je nad svim ovim prevagu imala dosadašnja nekažnjivost plagijatora koji čine akademsku zajednicu, a imaju i moćne zaštitnike.

U tom kontekstu, ne iznenađuje iako je za svaku osudu i izjava nekadašnjeg predsjednika Naučnog odbora UCG, prof. Vladimira Pešića, koji brani neodbranjivo. U motive takvog njegovog pristupa nećemo ulaziti.

No, radi javnosti, vrijedi podsjetiti na činjenice. Zakon o akademskom integritetu u članu 10 definiše plagijariazam kao „preuzimanje tuđeg autorskog djela ili dijela tog autorskog djela, tuđih bitnih naučnih saznanja ili njihovih djelova, hipoteza, teorija, metoda,​​ podataka do kojih se došlo naučnim istraživanjem bez označavanja autora, ili sprovođenje druge slične radnje prikazujući ih kao autentično svoje djelo, u cilju pribavljanja lične koristi“. Član 11 ovog Zakona to dalje pojašnjava „Oblici plagijarizma su: direktni plagijarizam, autoplagijarizam i parafraziranje bez reference.“ U ovom članu se navodi i: “Direktni plagijarizam (plagijat) je prepisivanje dijela teksta ili cjelokupnog teksta, metode, ideje, algoritma, slike, grafikona od drugog autora, bez navodnika i citata u procentu koji je posebnim aktom ustanove propisan kao onaj zbog koga se pokreće postupak provjere pred Etičkim odborom”.

Krivični zakonik, u Glavi XXI – Krivična djela protiv intelektualne svojine, u članu 233 propisuje: “…(1) Ko pod svojim imenom ili imenom drugog u cjelini ili djelimično objavi, stavi u promet primjerke tuđeg autorskog djela ili interpretacije ili na drugi način javno saopšti tuđe autorsko djelo ili interpretaciju, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine; (2) Ko pod svojim imenom u cjelini ili djelimično objavi tuđe autorsko djelo na osnovu čega bude biran u naučno ili nastavno-naučno zvanje, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do četiri godine…”

Crnogorski zakonodavni okvir ne poznaje izraze “formalni” i “neformalni” plagijat, niti “naučni” ili “nenaučni” koje bivši predsjednik Naučnog odbora sada kreativno uvodi. Zakoni ne prepoznaju ni mnoge druge kategorije o kojima on priča, pa ni to da nije plagijarizam kad profesor prepiše od studenta rad koji je javno branjen, uredno zaveden u biblioteci i stalno dostupan na uvid javnosti. Kad priča o potrebi dodatne edukacije o ovom pitanju prof. Pešić bi morao krenuti prvo od sebe.

Posebno je zabrinjavajuća sljedeća konstatacija Pešića: „Često su se koristili specijalistički i diplomski radovi gdje su obično profesori uzimali određene dijelove, sublimirali, skraćivali i onda sa tim učestvovali na konferencijama itd. To je bio dio jedne tradicije i inercije koja je postojala na ovim prostorima.“   Postojanje te neetičke i nezakonite „tradicije“ je upravo nešto što bi prof. Pešić  morao posebno kritikovati, a ne uzimati kao dio pokušaja da se nađu olakšavajuće okolnosti za ono što je uradila Lakićević Đuranović. Ovim je on pokazao da poziciju predsjednika Naučnog odbora i ne zaslužuje, iako je njegova smjena sa tog mjesta bila dio drugih obračuna na UCG i sporna.

Međutim, ova Pešićeva izjava je zlata vrijedna – ona daje odgovor i na zaglušujući muk koji sada imamo iz akademske zajednice Crne Gore. Koliko je profesora koji su uradili isto ono što je uradila i Lakićević Đuranović? Pozivamo studente da uporede svoje radove sa radovima svojih profesora, možda tu budemo imali i novih zanimljvih slučajeva. Pozivamo i Tužilaštvo da ispita navode profesora Pešića da slučaj Lakićević Đuranović nije usamljen, već da postoji ustaljena praksa takvog rada i da shodno tim njegovim saznanjima i dokazima postupe dalje u procesuiranju tih lica. Želimo da vjerujemo da će prof. Pešić biti savjestan svjedok i javno saopšten uopšten navod i kao naučnik poduprijeti dokazima pred Tužilaštvom.

Znači, nesporno je da na osnovu onog što već imamo kao dokazni materijal Lakićević Đuranović mora snositi sankcije – disciplinske, krivične ili prekršajne, zavisno od institucija koje primjenjuju propise na koje smo se pozvali i kojima smo ovo procesuirali.  

Zato je neozbiljna i konstatacija predsjednika Suda časti na UCG i prorektora Borisa Vukićevića koji pokušava da „opere ruke“ od slučaja Lakićević Đuranović. Ukoliko nije spreman da svoj posao radi neselektivno i posvećeno, poštenije bi bilo da odmah podnese ostavku. Ministarstvo prosvjete je jasno naznačilo ko je trenutno odgovoran za postupanje u vezi slučaja Lakićević Đuranović kad je riječ o etičkim normama i akademskom integritetu i UCG ne može od ovog pobjeći a da sebi ne nanese ogromnu štetu. Očekujemo i da rektor Danilo Nikolić počne da se bavi svojim poslom i kad to nosi neprijatnost za njega što je do sad izbjegavao. U suprotnom, uzalud nam sva zakonska unaprijeđenja kad nema onih koji smiju i znaju da ih primjenjuju.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka