Partikularni interesi iznad ljudskih prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava razočarenje što juče u Skupštini Crne Gore nije usvojen Prijedlog Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola. Licimjerno je i od političkih partija koje se retorički zalažu za zaštitu ljudskih prava da zarad svojih partikularnih interesa uskraćuju ljudska prava jednoj od najdiskriminisanijih grupa u crnogorskom društvu.

LGBTIQ zajednica Crne Gore je sa uzbuđenjem iščekivala izglasavanje Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, jer bi to za LGBTIQ osobe značilo životni preokret, ostvarivanje nekih od elementarnih prava i unaprjeđenje kvaliteta života. Šire gledano, izglasavanje tog zakonskog teksta bi bio značajan test koji su položili poslanici i poslanice Skupštine Crne Gore a kojim bi pokazali da su svjesni značenja nedjeljivosti ljudskih prava. Na žalost, do toga nije došlo. Dodatno zabrinjava činjenica da su i prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori žrtva još jedne u nizu političko-partijske kalkulacije uprkos indicijama da se crnogorsko društvo pomaklo na ljestvici ka prihvatanju i punom uvažavanju LGBTIQ osoba.

Ovaj Prijedlog Zakona koji bi olakšao život mnogim LGBTIQ osobama nije prošao zbog onih koji su glasali protiv, ali i zbog onih koji su po treći put izbjegli glasanje, a svaki put sa sve providnijim obrazloženjem, jer su zajedno doprinijeli ovom ishodu i pokazali su da su im partikularni i partijski interesi iznad ljudskih prava u Crnoj Gori.

Istraživanje CGO-a s početka ove godine ukazalo je na pozitivan zaokret u percepciji građana i građanki prema LGBTIQ pravima. Naime, skoro dvije trećine građana CG (64%) navelo je da bi i dalje glasali za partiju koja bi u svoj politički program uvrstila prava LGBT osoba, dok je 57% njih navelo da kada bi saznali da je neko od njima bliskih političara homoseksualne orijentacije, to za njih ništa ne bi promijenilo. I konačno, upitani o stavu o Zakonu o životnom partnerstvu lica istog pola – više od polovine građana i građanki (55%) je navelo da ima pozitivan ili veoma pozitivan stav. 

Političke partije i nezavisni poslanici koji učestvuju u radu Skupštine a nijesu glasali ili su izbjegli da glasaju za ovaj zakonski tekst nemaju opravdanje za takav postupak koji je za svaku osudu. Postoji određeni stepen do kojeg aktivisti ljudskih prava i organizacije civilnog društva mogu doći u borbi za ostvarenje prava marginalizovanih grupa. Danas smo svjedoci da iznad ljudskopravaške borbe i djelovanja stoji čelična ruka partikularnih, od građana otuđenih, interesa partija i pojedinaca, pa čak i onih koji se zaklinju u evropske standarde i tvrde da su im ljudska prava u fokusu.

CGO će nastaviti da podržava napore LGBTIQ zajednice da ostvare svoja prava, ali i da se zalaže za dalju demokratizaciju i evropeizaciju crnogorskog društva u kojoj će biti sve manje prostora za političke trgovine ljudskim pravima.

Željka Ćetković, saradnica na programima