Opomena egzekutorima prljavih kampanja protiv kritičara vlasti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) obaviještava javnost da je Osnovni sud u Nikšiću donio presudu kojom je naloženo Goranu Popoviću, zamjeniku glavnog i odgovornog urednika Dnevnih novina, da na ime nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti – časti, ugleda i dostojanstva ličnosti isplati iznos od 2.000 EUR Daliborki Uljarević, izvršnoj direktorki CGO-a uz prateće sudske troškove. Presuda se odnosi na tekst koji je Popović objavio 12. juna 2018, pod nazivom „Đubretarsko novinarstvo Daliborke Uljarević

 Ovaj tekst bio je jedan u nizu, iako nesumnjivo jedan od najprizemnijih, u višemjesečnoj intenzivnoj kampanji koja je prošle godine vođena protiv CGO-a i Daliborke Uljarević, a koja je lično bila izložena medijskom linču u provladinim medijima. Istaknutu ulogu u toj kampanji, sa svojim prostačkim uradcima, imao je upravo Popović, za kojeg je sud utvrdio da je u predmetnom tekstu iznio niz neistinitih, zlonamjernih i uvrijedljivih konstrukcija a sa očiglednim usmjerenjem narušavanja ugleda Uljarević. Preko 600 negativnih objava protiv CGO-a i Daliborke Uljarević imali su provladini mediji samo tokom najintezivnijeg perioda prošlogodišnje kampanje.

Ova prvostepena presuda može označiti iskorak u onom što bi trebalo da bude praksa zaštite boraca za bolje i pravednije društvo koji u crnogorskom kontekstu kontinuirano trpe pritiske i napade od strane različitih poluga vlasti.  Ipak, advokat Daliborke Uljarević će podnijeti žalbu na ovu presudu jer cijeni da je tužbeni zahtjev trebao biti u cjelosti usvojen. Tužbeni zahtjev je uključivao 5, 000 EUR nadoknade za nematerijalnu štetu uz obavezu tuženog da presudu objavi u Dnevnim novinama, a što težina povrede prava opravdava.

Važno je podsjetiti i da je ovaj tekst osobito targetirao jedan od projekata CGO-a “Činjenice su važne! Objektivno i inovativno novinarstvo za EU”, a koji je CGO realizovao uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. I kroz ovaj sudski postupak je, između ostalog, dokazano da su svi negativni navodi vezani za ovaj projekat bili neistiniti. Stoga ova presuda postaje jedna u nizu sudskih presuda koja ogoljava svu besprizornost prošlogodišnje kampanje protiv CGO-a, RTCG, tadašnjih čelnika RTCG-a i Daliborke Uljarević. Ranije su pravosnažno okončani postupci u kojima je dokazano da su smjene generalne direktorke RTCG, Andrijane Kadije, direktora TV CG Vladana Mićunovića i urednika prvog programa TVCG Aleksandra Mirkovića nezakonite.

CGO će nastaviti da se kroz svoj rad bori za demokratizaciju i evropeizaciju crnogorskog društva. To uključuje brojne napore u oblasti slobode izražavanja a posebno osnaživanja profesionalnog novinarstva u Crnoj Gori, ali i obraćanja samoregulatornim tijelima i sudovima u pravcu Ustavom, zakonom i Etičkim kodeksom novinara Crne Gore zagarantovanih prava.

 

Miloš Knežević, PR/Saradnik na programima