Konkurs za stažiranje u Centru za građansko obrazovanje (CGO)

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za drugu grupu VIII generacije stažista/kinja. Program stažiranja traje dva mjeseca, od 15. oktobra do 15. decembra 2019. godine, sa mogućnošću produženja saradnje po različitim osnovama.

Pozivamo vas da se prijavite za sljedeće programe:

Demokratizacija i evropeizacija  – 2 pozicije
Ljudska prava – 1 pozicija
Aktivno građanstvo – 1 pozicija

NA KONKURS SE MOGU PRIJAVITI SVI ONI/E KOJI ŽELE DA:

  • Steknu iskustvo koje će im pomoći pri odabiru budućeg zanimanja;
  • Upoznaju se sa konceptom upravljanja projektima i metodologijom rada u NVO sektoru;
  • Budu dio organizacije konferencija, seminara, radionica, tribina, Festivala UBRZAJ i drugih događaja u oblasti demokratije, evropskih integracija, ljudskih prava i aktivnog građanstva;
  • Uspostave kontakte sa predstavnicima institucija, domaćih i međunarodnih organizacija, kao i donosiocima odluka iz oblasti za koju se opredijele;
  • Nauče što znači timski rad;
  • Žele da pomognu u realizaciji inicijativa za dobrobit zajednice u kojoj živimo.

CGO - Konkurs za stažiranje 2019

KO MOŽE UČESTVOVATI?
Za program stažiranja mogu konkurisati: studenti/kinje završnih godina studija društvenih nauka (redovnih ili postdiplomskih) i oni koji/e su diplomirali/e ili magistrirali/e godinu dana od dana objavljivanja ovog konkursa.

Konkurs je otvoren do 30. septembra 2019. godine, a prijave  (biografija + motivaciono pismo) se šalju na info@cgo-cce.org, sa naznakom „PRIJAVA ZA STAŽIRANJE 2019”. Ukoliko se prijavljujete za dva ili više programa, brojevima od 1 do 3 naznačite prioritete.

O PROGRAMU STAŽIRANJA
Program stažiranje CGO-a pruža mogućnost sticanja praktičnih znanja i iskustava u radu u NVO sektoru kroz aktivno učešće u realizaciji tekućih programskih aktivnosti. To prati i dodatna edukacija o civilnom sektoru u Crnoj Gori, kao i o temama koje CGO pokriva, kroz mentorski rad koordinatora/ki programa sa odabranim stažistima/kinjama.

Program stažiranja ne znači zasnivanje radnog odnosa i nije plaćen.

Prijave pristigle nakon 30. septembra 2019. neće biti razmatrane.
Biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji uđu u uži krug izbora.

Prijavite se i budite dio CGO tima!