REKOM III konkurs za podršku projekata OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u ime projektnih partnera, u okviru projekta Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u, objavljuje

TREĆI KONKURS

 ZA PODRŠKU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

 U SJEVERNOJ MAKEDONIJI I KOSOVU

 Možete predati svoje prijedloge projekata, koji treba da doprinesu jačanju perspektiva za pomirenje u regionu kroz utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, uključivanje civilnog društva i šire javnosti u napore usmjerene ka pomirenju i pamćenju, kao i podršci Inicijativi za REKOM. Vaše prijedloge morate dostaviti na engleskom ili lokalnom jeziku, do 20. oktobra 2019, a o rezultatima konkursa ćete biti obaviješteni okvirno do 30. oktobra 2019. Nakon objavljivanja rezultata slijedi potpisivanje ugovora. Projektne aktivnosti moraju biti završene do 30. aprila 2020.

Rekom---CSO-Activism-for-Reconsiliation--MNE (1)

Za prijavu na konkurs, potrebno je ispuniti Prijavni formular i Formular za budžet. Prije popunjavanja ovih formulara, pročitajte detaljne instrukcije – Vodič.

Prijave (popunjen prijavni i formular za budžet), zajedno sa potrebnom pratećom dokumentacijom za Konkurs, treba poslati na adresu: recom.call@cgo-cce.org, sa predmetom ‘Prijedlog projekta u okviru poziva Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u EuropeAid/154870/DH/ACT/Multi’. U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na recom.call@cgo-cce.org, najkasnije do 15. oktobra 2019.

Ukupni budžet koji je opredijeljen za ovaj poziv je 18 000 EUR, pri čemu je minimalni iznos po odobrenom projektu 3 000 EUR, a maksimalni 4 000 EUR.

Projekat ‘Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u’ sprovodi Fond za humanitarno pravo iz Srbije, Centar za građansko obrazovanje (CGO) iz Crne Gore, DOCUMENTA – Centar za suočavanje sa prošlošću i Inicijativa mladih za ljudska prava iz Hrvatske, Fond za humanitarno pravo sa Kosova, Udruženje Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini i Centar za istraživanja i kreiranje politika iz Makedonije.

Koalicija za REKOM zalaže se za osnivanje REKOM-a – Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije od 1. januara 1991 do 31. decembra 2001. godine.

Projekat Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u podržava Evropska Unija.