Dobra odluka Vlade da isključi Lakićević Đuranović iz pregovaračke strukture

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Vlade Crne Gore da isključi iz pregovaračke strukture vanrednu profesorku Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Bojanu Lakićević Đuranović.

Podsjećanja radi, CGO je sredinom septembra uputio dopis Glavnom pregovaraču, Aleksandru Drljeviću, da hitno podnese prijedlog Vladi Crne Gore o povlačenju Lakićević Đuranović iz radnih grupa za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine koja se odnosi na poglavlje 2 (Sloboda kretanja radnika) i poglavlje 13 (Ribarstvo). Kopija tog dopisa je dostavljena i predsjedniku Vlade, Dušku Markoviću, potpredsjedniku Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, Zoranu Pažinu, i rektoru Univerziteta Crne Gore, Danilu Nikoliću. Ranije, odnosno polovinom jula, sličan dopis je poslat i rektoru Nikoliću, ali on je taj naš utemeljen prijedlog ignorisao čime se, po našem uvjerenju, dodatno urušava kredibilitet UCG.

Premijer Marković je istog dana kada smo poslali dopis Vladi, u odgovoru na novinarsko pitanje, ocijenio da „lice sa takvom devijacijom u svojoj profesionalnoj karijeri ne može biti dio Vladinog tima“, ali i izrazio očekivanje da UCG reaguje. Takođe, i iz Kancelarije za evropske integracije naveli su da Vlada uzima u obzir profesionalni integritet članova pregovaračke strukture. Nadležni organi UCG se nikad javno nijesu odredili o činjenici da ih je do danas Lakićević Đuranović predstavljala u ovako važnim vladinim tijelima, i pored toga što smo prije tri mjeseca objavili dokaze koji upućuju na sumnju da je plagirala rad, ali i nakon jasnog nalaza Komisija Pravnog fakulteta da je 97.77% njenog rada nesumnjivo plagijat rada studenta kojem je bila mentorka. Tek je u ponedjeljak, 30. septembra 2019, rektor Nikolić izdao nalog o suspenziji Lakićević Đuranović do okončanja krivičnog postupka koji se protiv nje vodi, ali ni to nije istaknuto na sajtu UCG iako se radi o važnoj informaciji.

CGO će nastaviti da svojim kritičkim i konstruktivnim pristupom doprinosi procesu demokratizacije, ma koliko to bilo izazovno i često nailazilo na otpore u nadležnim institucijama. Stoga, veoma cijenimo ovu odluku Vlade, jer se uspjeh u evropeizaciji Crne Gore mjeri i kredibilitetom i profesionalnim integritetom ljudi koji su dio pregovaračkog procesa. A u tim strukturama ne bi smjelo biti mjesta za one koji su se ogriješili o zakon i etiku.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica