DIK od sljedeće sedmice paralisan u izbornoj godini

Centar za građansko obrazovanje (CGO) iskazuje zabrinutost zbog činjenice da predsjedniku Državne izborne komisije (DIK), Đorđiju Vukčeviću, prestaje mandat 17. januara ove godine, odnosno za nedjelju dana, budući da navršava 67 godina života, a da konkurs za izbor novog predsjednika DIK-a još nije raspisan. Na taj način će ova centralna izborna institucija u izbornoj godini biti onemogućena da održava sjednice i sprovodi ostale redovne aktivnosti što dodatno i nepotrebno opterećuje tekuće probleme vezane za izbornu materiju.

Shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, predsjednika DIK-a imenuje Skupština, na prijedlog Administrativnog odbora, a nakon prethodno sprovedenog javnog konkursa. Administrativni odbor ima nadležnost da blagovremeno raspiše konkurs i sprovede prateću proceduru.

Uzimajući u obzir trajanje procedure izbora novog predsjednika DIK-a, već je sada jasno da će  DIK u najboljem slučaju do kraja prvog kvartala dobiti novog predsjednika, a u međuvremenu će biti paralisana. Ovakvo stanje u DIK-u, koji je već opterećen aferama koje se odnose na poštovanje zakona i internih akata, ne doprinosi podizanju povjerenja građana u izborni proces, a u čemu bi ova institucija morala da prednjači jer joj je misija kontrola regularnosti izbornog procesa.

Dodatno zabrinjava činjenica da se približava datum kada se moraju raspisati lokalni izbori u Tivtu. Imajući u vidu da izborni propisi zahtijevaju kontinuirane aktivnosti DIK-a već od dana raspisivanja izbora, postavlja se pitanje da li će novi predsjednik biti izabran na vrijeme, što je preduslov da ti izbori budu sprovedeni zakonito.

Takođe, nejasan je indolentan stav Administrativnog odbora, koji je za datum prestanka mandata Vukčevića znao na što ukazuje i zapisnik sa sjednice na kojoj je izabran od strane istog tog Odbora i dalje predložen na plenumu za predsjednika DIK-a.

Nepovjerenje u izborni proces je postala njegova glavna karakteristika u Crnoj Gori, a ovako neodgovorno ponašanje subjekata koji su dužni da se staraju o legalnosti i legimitetu izbornog procesa samo produbljuje ozbiljnost postojeće situacije.

CGO je danas poslao upit i Tužilaštvu kako bi dobili informaciju da li je Tužilaštvo postupilo po krivičnoj prijavi koju je CGO podnio protiv NN lica u DIK-u zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 i 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Vasilije Radulović, saradnik na programima