Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje oglas za učesnike/ce II generacije

PUTUJUĆE ŠKOLE TRANZICIONE PRAVDE

Ako ste mlada osoba, od 19 do 35 godina, i želite više saznati o konceptu tranzicione pravde, kulturi sjećanja, o ratovima 90ih, ratnim zločinima i stradanjima na prostoru bivše SFRJ, ali i kasnije aktivno doprinositi procesu suočavanja s prošlošću, kao jednom od temelja demokratizacije i evropeizacije crnogorskog društva, prijavite se za II generaciju naše Putujuće škole tranzicione pravde!

Tranzicionom-pravdom-do-multikulturalizma


Putujuća škola tranzicione pravde je prilika za studente, mlađe profesionalce i istraživače da se upoznaju sa brojnim aspektima tranzicione pravde, ali i da posjete ključna mjesta iz ratova 90ih na prostoru Crne Gore. Kroz tromjesečni program predavanja, radionica, projekcija filmova, posjeta mjestima sjećanja i institucijama, Putujuća škola tranzicione pravde omogućava učesnicima sticanje dragocjenih i potrebnih znanja koja nijesu dio formalnog obrazovnog programa.

Program Putujuće škole tranzicione pravde čine četiri modula sa ukupno 12 sesija. Sesije u okviru prvog i drugog modula se, po pravilu, održavaju jednom nedjeljno u Podgorici, dok je treći modul posvećen posjetama mjestima stradanja na sjeveru i jugu Crne Gore, a četvrti uključuje sastanke sa predstavnicima nadležnih državnih institucija i učešće na nacionalnoj konferenciji o tranzicionoj pravdi. Predavači su akademski stručnjaci i praktičari iz oblasti ljudskih prava, humanitarnog prava, međunarodnih odnosa i evropskih integracija, a koji dolaze iz akademske zajednice, nevladinog sektora, međunarodnih organizacija, državnih institucija, medija, itd. Predviđeno je da učesnici/e u grupama rade na izradi tematskih eseja, a svi koji uspješno završe program dobijaju diplome.

Prijave (CV sa kontakt podacima i motivaciono pismo) se šalju najkasnije do 31. januara 2020, do ponoći, elektronskom poštom na info@cgo-cce.org i sa naznakom Prijava – Putujuća škola tranzicione pravde – IME PREZIME.

Putujuća škola tranzicione pravde je besplatan program za sve odabrane učesnike/ce, a troškove putovanja, osvježenja, organizacije nastave i drugih vezanih aktivnosti pokriva CGO kroz projekat ”Tranzicionom pravdom do multikulturalizma”, koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.