Disciplinski kazniti javnog izvršitelja i obustaviti nepravdu prema Ibrahimu Čikiću

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas uputio pritužbu na rad javnog izvršitelja Dejana Čogurića Komori javnih izvršitelja, tražeći od predsjednika te Komore da, u skladu sa Zakonom o javnim izvršiteljima, hitno podnese prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv ovog javnog izvršitelja zbog nezakonitog postupanja u obavljanju izvršiteljske djelatnosti, a čime je Ibrahimu Čikiću nanio nemjerljivu štetu.

CGO podsjeća da je Ibrahim Čikić, mirovni aktivista i borac za ljudska prava, 90-tih godina prošlog vijeka prošao golgotu u bjelopoljskom zatvoru i o tome napisao knjigu koja predstavlja potresno lično i društveno svjedočanstvo o tim vremenima. Na žalost, njegova viktimizacija je nastavljena nakon objavljivanja tog svjedočanstva, a što su pratili i sudski postupci u kojima je tužen od strane onih koje je naveo u svojstvu mučitelja. On je te postupke dobio, ali i danas doživljava neprijatnosti koje mogu ukazati na sistemske nedostatke i neprofesionalizam određenih aktera u sistemu.

Preciznije, javni izvršitelj Dejan Čogurić iz Bijelog Polja je dana 22.10.2020. godine donio Rješenje o izvršenju I.br.2347/20 u izvršnoj stvari izvršnog povjerioca Tomislava Karišika protiv Ibrahima Čikića kao izvršnog dužnika. Ovo rješenje je donešeno na nezakonit način, jer izvršitelj Čogurić nije utvrdio cjelovito činjenično stanje, čime je prekšio član 9 Etičkog kodeksa javnih izvršitelja, odnosno načelo zakonitosti. Naime, javni izvršitelj je rješenje o izvršenju donio na osnovu presude Osnovnog suda u Bijelom Polju iz 2015. godine, a koja je kasnije u žalbenom postupku koji je Čikić vodio poništena.

Takođe, javni izvršitelj je bio dužan da, u slučaju sumnje u autentičnost izvršnih isprava, prije pokretanja izvršnog postupka, provjeri sve spise što ovaj izvršitelj nije učinio nakon podnešenog prijedloga od strane advokata Karišika. Takva sumnja je morala postojati imajući u vidu da i javni izvršitelj Čogurić i Ibrahim Čikić žive u relativno malom gradu, da je ovaj slučaj imao značajnu medijsku pažnju, a koja uključila i ishod ustavne žalbe i ponovljenog postupka, uz ono što nosi razmjena informacija u gradu te veličine i u crnogorskom kontekstu. To, uz činjenicu da je izvšitelj dobio od strane Karišika presudu Osnovnog suda iz 2015.godina tek u oktobru 2020.godine, moralo je pobuditi dodatnu sumnju u njenu validnost.

Da je izvršitelj Čogurić shodno propisu izvršio provjeru spisa nesporno bi utvrdio iz pravosnažne odluke Višeg suda iz 2018. godine da Čikić ništa nije dužan Karišiku. Time je izvršitelj prekršio i član 5 Etičkog kodeksa javnih izvršitelja jer svoju djelatnost nije obavljao savjesno, niti postupao razumno, odlučno i blagovremeno, uz poštovanje ličnosti i prava stranaka u postupku.

Ibrahim Čikić je, posredstvom advokata, podnio prigovor na Rješenje o izvršenju koji je donio izvršitelj Čogurić, a koji mora biti usvojen u sudskom postupku. Međutim, nedopustivo je ovakvo postupanje izvršitelja koje Ibrahima Čikića, žrtvu torture ali i dugogodišnjih nepotrebnih sudskih postupaka, nastavlja uznemiravati i viktimizirati kroz nezakonito i nesavjesno postupanje, a što bi morala prekontrolisati Komora, kao i Ministarstvo pravde.

CGO od Komore javnih izvršitelja i Ministarstva pravde očekuje da ovaj slučaj prioritetno adresiraju i da disciplinski procesuiraju javnog izvršitelja Čogurića. Na taj način bi doprinijeli ispravljanju dijela nepravde koju Čikić trpi, ali i djelovali preventivno za moguće slične slučajeve.

Tamara Milaš, koordinatorka programa Ljudska prava