Ministarstvo kulture istrajno u primjeni odluke suprotne javnom interesu

Grupa nevladinih organizacija, koje su tokom proteklih sedmica pokušale skrenuti pažnju javnosti na nezakonitosti koje su pratile proces ocjenjivanja projekata i donošenja Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama na osnovu Javnog konkursa „Razvijajmo kulturne navike!“ , podnijele su nadležnom Ministarstvu kulture i formalnu Inicijativu za poništenje te štetne Odluke. Nažalost, ministar kulture Aleksandar Bogdanović i njegovi saradnici ostali su pri stavu da se takva Odluka primijeni.

Podsjećamo da je ta odluka izazvala brojne i utemeljene kritike među stručnom i zainteresovanom javnošću. Kako je Odluka proceduralno manjkava, pripremićemo tužbu Upravnom sudu. Takođe, budući da postoje osnovane sumnje da je proces odlučivanja bio praćem netransparentnošću, konfliktom interesa i koruptivnim radnjama, i da postoje indicije o elementima organizovanog kriminala na relaciji procjenitelji – članovi komisija – nevladine organizacija, namjeravamo da podnesemo krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu.

Budući da je ovo moralo biti poznato svima koji su učestvovali u ovom procesu u Ministarstvu kulture, odgovorna lica u ovoj instituciji će takođe biti obuhvaćena ovom prijavom. Nesporno je da Komisija nije bila nezavisno i objektivno kolektivno tijelo, a ostaje na nadležnim organima da utvrde i zašto ministar i njegovi saradnici nisu prekinuli taj lanac nezakonitosti kroz poništenje Odluku koja je napravila ogromnu štetu javnom interesu i organizacijama u oblasti kulture.

Žalimo što su na ovaj način afirmisani sitni i partikularni interesi, a degradiran dobar dio kulturne zajednice crnogorskog društva. Obavještavamo javnost da ćemo iskoristiti sva pravna i druga legitimna demokratska sredstva kako bi se slučaj ove skandalozne Odluke rasvijetlio i odgovorni procesuirali.

Aktivnosti koje sprovode nevladine organizacije u oblasti kulture su uglavnom van fokusa donatora i stoga je važna podrška iz Budžeta Crne Gore. Zato ćemo uložiti napore da se uspostave dugoročni sistemski mehanizmi koji mogu prevenirati slične situacije, jer je jasno da je postojeći sistem izmanipulisan i kompromitovan zahvaljujući manjkavostima Zakona o nevladinim organizacijama i spremnosti pojedinih članova/ica komisija da naprave nevjerovatne vratolomije kako bi pomogli sebi bliske NVO, ali i nespremnošću nadležnih u Ministrstvu da čuvaju javni interes i brinu se da novac poreskih obveznika budu raspodjeljivani zakonito i pravično.

Omladinski kulturni centar Herceg Novi
Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore
ART 365
Centar za građansko obrazovanje (CGO)
NOVA Centar za feminističku kulturu
Korifej teatar