Konkurs za najbolju novinarsku priču koja adresira položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje

 KONKURS

za najbolju novinarsku priču koja adresira položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori

Konkurs je namijenjen novinarima i novinarkama crnogorskih štampanih i elektronskih medija (Internet publikacija) koji, na nacionalnom i lokalnom nivou, izvještavaju o osobama sa invaliditetom (OSI) na način koji doprinosi razumijevanju položaja ove marginalizovane društvene grupe, ali i prevenciji diskriminacije i nasilja nad osobama sa invaliditetom.

Kriterijumi koje novinarske priče treba da zadovolje:

  • korišćenje ispravne terminologije o osobama sa invaliditetom;
  • izvještavanje koje otvara pitanje pozicije osoba sa invaliditetom u društvu uvažavajući njihov dignitet;
  • promocija socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom, odnosno aktivnosti koje vode uključenju osoba sa invaliditetom u politički, ekonomski, kulturni i socijalni život na ravnopravnoj osnovi sa svim građanima/kama;
  • jačanje svijesti medija o štetnosti predrasuda, stereotipa, diskriminacije i isključivanja osoba sa invaliditetom.

Priče se mogu slati do 15. januara 2021.godine, putem elektronske pošte na info@cgo-cce.org, uz naznaku „KONKURS ZA NAJBOLJU OSI PRIČU“.

Komisija će na osnovu pristiglih radova i vodeći računa o ispunjenosti kriterijuma i ciljeva javnog konkursa, ali i izvještavanja u skladu sa Kodeksom novinara Crne Gore, odabrati najbolju priču. Nakon selekcije, biće održana panel diskusija uz učešće i autora priča u cilju dodatnog promovisanja jednakosti, inkluzije, borbe protiv diskriminacije i nasilja prema OSI. Tom prilikom će biti dodijeljena i novčana nagrada za najbolju priču u iznosu od 500,00 EUR.

Konkurs za najbolju priču “Promocija prava OSI i doprinos prevenciji diskriminacije i nasilja prema OSI” se organizuje u okviru projekta “Ravnopravnost za sve – diskriminacije NE!” koji CGO sprovodi uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.