Razvoj intelektualne svojine treba institucionalno podsticati

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom Dana intelektualne svojine, ukazuje da razvoj svakog društva, a naročito malog kakvo je crnogorsko, počiva i na podsticanju intelektualne svojine, a posvećenost intelektualnom radu, nauci i inovaciji mora biti institucionalno podržana.

Svjedočimo duže od godinu dana mukotrpnom procesu pronalaska vakcine protiv korona virusa i bez razvoja nauke čovječanstvo bi bilo ozbiljno ugroženo. U uslovima ovakve pandemije korona virusa postajemo svjesni koliko je važna intelektualna svojina i njen razvoj. Naučnici i inovatori se razvijaju, čuvaju i stimulišu na razne načine zbog boljih rezultata, jer su rezultati njihovog rada ključni u razvojnim promjenama.

U tom kontekstu, akademska zajednica bi trebalo da bude stub razvoja intelektualnog društva koje otvara prostor za istinske naučnike i da razvija mehanizme sankcija prema svim oblicima nečestitosti. Na žalost, to nije slučaj u Crnoj Gori pa imamo i situaciju da se pojedini članovi Etičkog odbora državnog univerziteta terete od strane studenata za kršenje akademske čestitosti i povrede akademskog integriteta, umjeto da se ovakve pojave preveniraju, ili hitno procesuiraju. CGO podsjeća da još uvijek nije okončan ni prvi krivični postupak o utvrđivanju plagijata profesorice Pravnog fakulteta, Bojane Lakićević Đuranović, koji bi mogao biti za nauk akademskoj i naučnoj zajednici.

Zabrinjavajuća je i činjenica da skoro deceniju nemamo nijednog profesora emeritusa sa državnog univerziteta, što  bi trebao biti jedan od pokazatelja  kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Postavlje se pitanje i kako je moguće da univerzitet napreduje na svjetskim rang listama bez izgrađenog kadra koji toliko dugo nije zavrijedio ovu titulu. S druge strane, imamo kreiranje prividnog akademskog autoriteta kroz manipulativne načine stavranja slike o vanredno citiranom kadru.

Suviše dugo traje ćutanje akademske zajednice o bazičnim problemima, bježanje od javnog diskursa, a u tome i intelektualne svojina ostaje marginalizovana. Mediji često i s pravom prigovaraju da članovi akademske zajednice izbjegavaju da budu sagovornici što čime se dovodi u pitanje i kvalitet takve akaemske zajednice.

CGO će nastaviti sa kritičkim osvrtom kad je riječ o ovim pitanjima u nadi da će to imati pozitivan uticaj u akademskoj zajednici, nadležnim organima  i javnosti, jer bez poštovanja akademske čestitosti, nema i ne može biti unaprjeđenja obrazovanja i nauke niti zaštite intelektualne svojine.

Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) je 2001. godine odredila 26. april za Svjetski dan intelektualne svojine radi jačanja svijesti o ulozi intelektualne svojine i doprinosa pronalazača i umjetnika razvoju čovječanstva.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica