Osjetljive teme kao izazov za profesionalni razvoj

Dvodnevni online seminar “Izučavanje i nastava osjetljivih istorijskih tema” koji je Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao u sklopu projekta “Nastava istorije tokom COVID 19 pandemije – jednak pristup za sve”, okupio je 80 profesora istorije i društvene grupe predmeta, istorijskih edukatora i istraživača.

Kroz četiri dvočasovna modula, polaznici su slušali predavanja i učestvovali u radionicama na temu metodološkog pristupa kontroverznim temama, načinu na koji udžbenici u Crnoj Gori i regionu obrađuju dešavanja 90ih. Takođe, bilo je riječi o pristupu izučavanju i predavanju kontroverznih tema (sa osvrtom na 90e) i izazova obrazovne prezentacije osjetljivih pitanja na mjestima ratnih zločina.

Prvog dana seminara, prva sesija pod nazivom “Kontroverzne teme u nastavi istorije“, koju je održao prof. Sait Šabotić, uključivala je metodološki pregled svih aspekata i izazova predavanja kontroverznih tema u učionici, kao i ulozi nastavnika i učenika u zajedničkom savladavanju ovih tema. Ovoj sesiji prisustvovao je i veliki broj studenata odsijeka Istorija, Filiozofskog fakulteta u Nikšiću. Druga sesija “Ratovi 90-tih u udžbenicima istorije u Crnoj Gori i regionu – analiza i poređenje“ koju je prezentovao istoričar Filip Kuzman, obuhvatila je evoluciju viđenja 90ih u regionalnim i nacionalnim udžbenicima kao i detaljno poređenje različitih tematskih i metodičkih pristupa. Nakon sesije otvorila se živa diskusija o valjanosti različitih pristupa kao i o korišćenju adekvatne terminologije pri kreiranju lekcija za 90e.

Drugi dan seminara započeo je predavanjem prof. Rada Vujovića, Predsjednika Udruženja profesora istorije Crne Gore (HIPMONT). Sesija “Metodološki pristup kontroverznim temama sa posebnim osvrtom na multiperspektivnost i povezanost sa ishodima“, okupila je najveći broj polaznika i profesore istorije iz cijele Crne Gore. Nakon prezentacije metodološkog pristupa i četiri radionice koje obrađuju osjetljive teme XX vijeka, polaznici su učestvovali u raspravi o primjenjivosti ovog načina rada. Seminar je završen predavanjem “Komparativna analiza predstavljanja ratnih zločina u muzejskim postavkama Evrope, regiona i Crne Gore“, Vukana Ražnatovića, istoričara i kustosa Narodnog muzeja Crne Gore. Ovo predavanje je bilo fokusirano na prezentaciju i nastavu istorije na mjestima zločina i u na obrazovnom karakteru muzejskih postavki.

Projekat, u sklopu kojeg su seminari organizovani, podržan je od strane Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke, preko Njemačke ambasade u Crnoj Gori.

Maja Marinović, saradnica na programima