Online nastava istorije – nastava zasnovana na razumijevanju

Metodološki pristup online nastavi ima svojih specifičnosti, ali uz dobru koordinaciju rada, nastavi zasnovanoj na razvoju ključnih kompetencija i procjeni razumijevanja ona može otvoriti prostor u neiskorišćen svijet nastave uz korišćenje interaktvinih i multimedijalnih digitalnih alatki.

To je jedan od zaključaka iz publikacija – Metodološki priručnik za online nastavu istorije i Metodološki priručnik za procjenu znanja u online nastavi istorije, koji je Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio u sklopu projekta Nastava istorije tokom COVID 19 pandemije – jednak pristup za sve, uz finansijsku podršku Vlade SR Njemačke.

Priručnici su kreirani s idejom da pruže pregled izazova i metodologija kod online nastave istorije, kao i procjene znanja zasnovane na ishodima i usmjerene ka razumijevanju, a kako bi makar djelimično olakšali izazovan rad nastavnika istorije i drugih istorijskih edukatora.

U nastavi istorije, pogotovo u nastavi kompleksnih, osjetljivih i kontroverznih tema, ključna je potreba za razvojem razumijevanja naučenog umjesto prenosa znanja. Uz izazove i mogućnosti online nastave, opstala je realna sumnja kod prakse, kako u dijelu potencijala prenosa znanja i razvoja vještina u virtuelnom svijetu, tako i u njegovu procjenu, pogotovo kad se radi o procjeni razumijevanja.

Ova dva priričnika su nastali inkorporirajući iskustvo prilikom razvoja online materijala, ali i uključujući savjete kolega, koje su učestvovale u razvoju dodatnog nastavnog materijala i tokom učešća na seminarima koji su organizovani tokom realizacije projekta.

Miloš Vukanović, savjetnik