Antifašizam u Crnoj Gori – između političkog trenda i obrazovne politike

O publikaciji

Autori: Miloš Vukanović, Igor Radulović, Tamara Milaš

Godina izdanja: 2018.


Fašizam je zlo sa mnogo lica. Njegovi pojavni oblici mogu se prepoznati čak i u društvima razvijene demokratije, a u društvima koja su proizašla ili proizilaze iz autoritarnih i totalitarnih oblika vladavine fašizam i dalje ima brojne pojavne oblike. Aktuelnost borbe protiv fašizma koincirira sa efektima globalne ekonomske krize, što je samo jedan od povoljnih ambijenata da fašizam „dobije šansu”. Pitak i plitak u svom izrazu, fašizam relativno lako mobiliše društveno nezadovoljstvo nudeći jednostavna u zlu ogrezla rješenja.

Fašizam se mora izučavati u kontinuitetu, jer od svoje pojave do danas fašizam opstaje prilagođavajući svoje zlo niskim strastima društva. Zbog toga se mora izučavati u školama, sa pristupom koji će doprinijeti razumijevanju dubine ove pošasti. Fašizam nije samo velika zla prošlost, fašizam je tinjajuća i stalna opasnost.

Takođe, treba obratiti pažnju i na one koji od antifašističke borbe prave fetiš. Umjesto afirmacije građanskog koncepta društva i antifašističkih vrijednosti, time se unosi politička demagogija. A demagogija je i pogonsko gorivo fašizma. Ovo opominje koliko je ovaj levijatan žilav protivnik, ovaj jahač zla upravo kroz demogaške matrice sebe predstavlja kao viteza spasa.