NE diskriminaciji, DA različitosti! – monitoring medijskog izvještavanja o pravima LGBTIQ osoba u periodu od 21. avgusta do 20. oktobra 2019.

O publikaciji

Priredili: Jelena Mijanović, Željka Ćetković

Godina izdanja: 2019.


CGO je, u okviru projekta „NE diskriminaciji, DA različitosti“ , mjesec dana uoči i mjesec dana nakon održavanja Povorke ponosa, sproveo kvalitativni i kvantitativni monitoring medijskog izvještavanja o LGBT osobama i njihovima pravima. Stručni dio istraživanja za potrebe projekta uradila je kompanija Arhimed.

U ovom periodu je praćen broj medijskih objava o LGBTIQ zajednici (po vrsti medija i po medijima pojedinačno), broj objava u odnosu na subjekte koji govore o temi, planiranost objava, broj objava različitog tona, broj objava u odnosu na unaprijed precizirane teme, broj objava u kojima je uočena upotreba neadekvatne terminologije ili upotreba pogrdnih naziva, broj objava u odnosu na pol sagovornika, odnos informacija o LGBTIQ zajednici i ostalih informacija koje posmatrana objava sadrži (fokus) i pozicija selektovanih objava (vidljivost). Istraživanjem je obuhvaćeno izvještavanje 15 medija, i to tri televizije (RTCG, TV Vijesti i TV Prva), pet dnevnih novina (ND Vijesti, Dan, Pobjeda, Dnevne novine i Večernje novosti) i sedam portala (Vijesti, CdM, Analitika, Antena M, RTCG, IN4S i FOS media).


Ova publikacija je dio projekta NE diskriminaciji, DA različitosti! koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.