Počasna državljanstva – kako se i kome dodjeljuju?

O publikaciji

Autorke: Mira Popović, Svetlana Pešić

Godina izdanja: 2015.


Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, u okviru potprograma Jednake mogućnosti, u dva navrata – u avgustu 2013. i u julu 2015. – prikupljao informacije o spisku lica koja su shodno Zakonu o državljanstvu dobila tzv. počasna državljanstva, a sa ciljem da učini ove podatke javnima i doprinese praksi njihovog redovnog objavljivanja. CGO cijeni da crnogorska javnost
treba da zna koja su lica stekla crnogorsko državljanstvo na osnovu posebnih zasluga, kao i na osnovu kojih tačno zasluga.

Koliko je potrebno učiniti Crnu Goru interesantnom destinacijom za inostrane investicije, toliko je važno ne rizikovati bilo koji vid diskreditacije države zbog načina dodjeljivanja ovog vida državljanstava. Takođe, davanje počasnih državljanstava kontraverznim licima direktno šteti ne samo državi Crnoj Gori već i onim licima koja su ta državljanstva dobila na osnovu nespornih zasluga.