Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama

O publikaciji

Autori: Mirjana Radović, Olivera Vulić, Danilo Ajković

Godina izdanja: 2013.


Izvještaj sadrži ukupnu ocjenu NVO monitoring tima o usvajanju preporuka za unapređenje poštovanja ljudskih prava pacijenata Bolnice u Dobroti, Kotor, koje su dali Evropski komitet za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, i sadrži posebne preporuke monitoring tima, koje pored Bolnice obuhvataju i Psihijatrijsku kliniku u Podgorici i Psihijatrijsko odjeljenje Opšte Bolnice u Nikšiću.

Prvi izvještaj je objavljen u novembru 2012. godine, i nastao je pretežno na osnovu informacija prikupljenih prilikom posjeta Bolnici u Kotoru, Klinici u Podgorici i Odjeljenju Opšte bolnice u Nikšiću u periodu od 17. septembra do 4. novembra 2011. godine. Završne ocjene o ispunjenosti preporuka iz prvog izvještaja objavljene su u februaru 2013.

U ovom izdanju je predstavljen napredak koji je postignut u periodu od objavljivanja prvog izvještaja do završnog izvještaja. Na kraju svakog poglavlja dodato je upućivanje na dodatak - tabelu u kojoj je sažeto prikazano šta je unaprijeđeno u konkretnoj oblasti. Na kraju izvještaja, u Dodatku, objavljen je tabelarni prikaz svih preporuka koji pokazuje i stepen njihove primjenjenosti prilikom objavljivanja završnog izvještaja u februaru 2013. godine.