Presude Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na Crnu Goru

O publikaciji

Urednik: Petar Đukanović

Godina izdanja: 2015.


U svijetlu činjenice da se Crna Gora nalazi u procesu pregovora sa Evropskom unijom, da su reforme društva neophodne za ispunjavanje kriterijuma i dolaženje do statusa punopravnog člana, a da reforme ne idu ni lako ni brzo, došli smo na ideju da objedinjavanjem do sada donijetih presuda Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) u odnosu na državu Crnu Goru damo određeni doprinos uspostavljanju vladavine prava. Pregovori u Poglavlju 23 (Pravosuđe i temeljna prava) predstavljaju kičmu suštinskog napredovanja Crne Gore u ispunjavanju brojnih standarda vezanih za depolitizaciju i profesionalizaciju državnih institucija, kao i striktnu primjenu zakona usklađenih sa pravom EU, što u konačnom mora dati pravnu sigurnost i izvjesnost tj. vladavinu prava. Puna primjena zakona u bitnom zavisi od karaktera i dometa reforme pravosudnog sistema Crne Gore, te presude ESLJP-a predstavljaju izvor prava i jasne putokaze za crnogorski pravosudni sistem, što prepoznaju i ustavna riješenja.