Probacija u sistemu izvršenja krivičnih sankcija Crne Gore

O publikaciji

Autor: mr Milorad Marković 

Godina izdanja: 2015.


Alternative kratkotrajnoj kazni zatvora se ogledaju u povećanoj humanosti i ekonomičnosti izvršenja krivičnih sankcija, sa perspektivom pozitivnog uticaja na rehabilitaciju i resocijalizaciju osuđenih lica. Po svojoj prirodi su kazne i treba ih razlikovati od mjera koje se mogu izreći u postupku odlaganja krivičnog gonjenja od strane državnog tužioca. Mogu se klasifikovati kao: Mjere kojima se modifikuje izvršenje kazne lišenja slobode (kućni zatvor i uslovni otpust); mjere upozorenja kao alternative kazni lišenja slobode (sudska opomena i uslovna osuda) i druge kazne kao alternative kazni lišenja slobode (novčana kazna, rad u javnom interesu, oduzimanje vozačke dozvole).

Politikom suzbijanja kriminaliteta opredjeljuje se način na koji država želi uticati na smanjenje kriminaliteta, kako u smislu generalne prevencije, a ono u velikoj mjeri kroz specijalnu prevenciju kada govorimo o izvršiocima krivičnih djela. Najveću ulogu u rehabilitaciji i resocijalizaciji počinilaca krivičnih djela ima krivična sankcija koja mu je izrečena i programi rehabilitacije koje ista ima, u periodu njenog izvršavanja i nakon toga. Poseban fokus treba staviti upravo na kratkotrajne kazne lišenja slobode zbog učestalosti njihovog izricanja, njihovoj prirodi kao osnovu za rehabilitaciju počinioca krivičnog djela, ali i troškova države u procesu njihovog izvršavanja.


Publikacija je dio projekta „Sistem primjene kratkotrajnih kazni lišenja slobode i alternativnih kazni u Crnoj Gori“, koji sprovodi Institut za pravne studije, uz finansijsku podršku Evropske unije posredstvom Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Građanskih inicijativa (GI).