RAVNOPRAVNOST – regulativa i realnost

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autori: Ivana Stjelja, Kristina Vujić, Nikola Grujić, Zoran Vasić, Milan Krstev, Dušan Pokuševski, Mirjana Bogdanović, Milana Radić, Vuk Raičević, Violeta Kurti

Godina izdanja: 2015.


Diskriminacija je svako nejednako postupanje prema nekome zbog nekog njegovog/njenog ličnog svojstva. Svakog čoveka karakteriše mnoštvo ličnih osobina, npr. nacionalna pripadnost, etničko poreklo, pol, seksualna orijentacija, starosno doba itd. Na osnovu svake od navedenih osobina lice može biti diskriminisano, a nekada i na osnovu nekoliko njih u isto vreme (dvostruka ili višestruka diskriminacija). Navedena lična svojstva su samo neka od onih koje navodi Zakon o zabrani diskriminacije.

Diskriminacija podrazumeva nejednak tretman, neopravdano pravljenje razlike, odnosno stavljanje nekoga u gori/bolji položaj zbog bilo kog njegovog ličnog svojstva. To lično svojstvo može biti stvarno ili pretpostavljeno, odnosno, neko može pogrešno smatrati da neko drugi poseduje neku osobinu i zbog toga ga diskriminisati. Postojanje navedenog ličnog svojstva nije presudno, već je važna diskriminatorska namera. Diskriminisana može biti jedna osoba ali i grupa.


Publikacija je izdata u okviru projekta Umrezavanje organizacija civilnog drustva u zastiti osnovnih ljudskih prava, uz finansijsku podrsku Evropske komisije.