Tri pogleda na borbu protiv diskriminacije

O publikaciji

Autori: Momčilo Živadinović, Jovana Spremo, Dušan Pokuševski, Petar Đukanović, YIHR KS

Godina izdanja: 2015.


Policy paper - Monitoring suđenja za diskriminaciju odnosi se na unapređivanje praćenja suđenja za diskriminaciju i osnivanje Judicial Monitoring Network-a na području Srbije, Kosova i Crne Gore. Mreža je nastala kao odgovor na slabu transparentnost suđenja za diskriminaciju i nedovoljnu zainteresovanost javnosti za njih.

Iako postoji adekvatan pravni okvir koji se odnosi na zabranu diskriminacije i pravo na pravično suđenje (posebno na element javnosti suđenja), implementacija ovih zakona često je slaba i nepotpuna. Praćenje suđenja je nužno kako bi se uredio ovaj zakonski okvir i omogućila njegova puna implementacija, posebno implementacija Zakona o zabrani diskriminacije, što bi se ostvarilo prisustvom na suđenjima i izveštavanjem sa njih, međusobnom komunikacijom nevladinih organizacija u okviru pomenute mreže, kao i komunikacijom sa javnošću. U ovom izveštaju nalaze se smernice i preporučeni koraci za realizaciju monitoringa i umrežavanje NVO, uz posebne preporuke za medije i pravosuđe.


Publikacija je izdata u okviru projekta Umrežavanje organizacija civilnog društva u zaštiti osnovnih ljudskih prava, uz finansijsku podršku Evropske komisije.