Univerzitetski zidovi

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autori/ke: Mira Popović, Daliborka Uljarević, Matej Babič

Godina izdanja: 2018.


U mozaiku crnogorskih visokoobrazovnih ustanova, koje ne prednjače niti u jednom od segmenata savremenog obrazovanja, (ne)transparentnost je jedna od oblasti koja izaziva dodatnu zabrinutost, a posebno imajući u vidu da je tendencija „podizanja zidova“ oko univerziteta sve uočljivija.

Do sada u Crnoj Gori nijesu rađena istraživanja transparentnosti viskoobrazovnih ustanova koja bi na osnovu jasno određenih indikatora ukazala na odnos ovih ustanova prema otvorenosti, ali i na stepen dostupnosti podataka na njihovim websajtovima, kao ključnim izvorima informacija.

Stoga se ovim istraživanjem, istovremeno, teži dati trenutni presjek stanja u dijelu dostupnosti informacija na njihovim sajtovima i obezbijediti polazni materijal za buduća slična istraživanja u praćenju napretka. Sve je to, naravno, u cilju unaprijeđenja kvaliteta obrazovanja, čiji je integralni dio i transparentnost.

Visokoobrazovne ustanove imaju javno ovlašćenje da pružaju usluge obrazovanje, pa stoga nema nijednog razloga da se skrivaju bilo kakvi podaci o njihovom radu.


Izvještaj je dio projekta “Javni novci, javni pristup – koliko su transparentne institucije visokog obrazovanja u Crnoj Gori“ koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz podršku fondacije Heinrich Böll. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost CGO-a.