Fondovi evropske unije

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

 


Kroz politiku solidarnosti, Evropska unija svake godine izdvaja značajna sredstva iz zajedničkog budžeta za pomoć manje razvijenim regionima i državama članicama. Međutim, određeni fondovi za razvoj EU namijenjeni su i državama koje nijesu njene članice, kao što su države kandidati i potencijalni kandidati.

U septembru 2004, Evropska komisija predložila je uspostavljanje novog instrumenta za pretpristupnu pomoć (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA 2007-2013), koji je namijenjen pružanju podrške zemljama kandidatima za članstvo u EU, kao i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU.

IPA je jedinstven pretpristupni instrument EU za budžetsko razdoblje od 2007. do 2013, koji objedinjuje dosadašnje pretpristupne instrumente: PHARE, SAPARD, ISPA, CARDS.

Crna Gora dobija finansijsku pomoć Evropske unije od 1998. Evropska unija je između 1998. i 2010. opredijelila preko 408.5 miliona eura Crnoj Gori.


Liflet je dio projekta "EU Info bus - na putu ka EU! koji se finansira iz komunikacionog budžeta Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a sprovodi ga Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert i NVO Natura.