Izbori i etički principi

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Godina izdanja: 2017.


Prateći odredbe člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika i usvojene Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 2010- 2014, Državna izborna komisija je na sjednici održanoj 20. decembra 2010. godine, donijela Etički kodeks organa za sprovođenje izbora u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Etički kodeks). Posljedično, Etički kodeks je stekao status pravnog akta nakon zvaničnog objavljivanja.

Etički kodeks organa za sprovođenje izbora podijeljen je u četiri poglavlja: Poglavlje I – Opšte napomene kojim se definišu primjena, cilj i sadržaj kodeksa; Poglavlje II – Principi kodeksa koji uređuju oblast dužnosti i zabrane članova organa za sprovođenje izbora; Poglavlje III – Nadzor nad sprovođenjem kodeksa; i Poglavlje IV – Završne odredbe.

Sadržaj donijetog Etičkog kodeksa u većoj mjeri zadovoljava evropske izborne standarde. Ali, karakteriše ga parcijalna limitiranost u sadržinskom smislu što rezultira u pojedinim poglavljima nedovoljnom razrađenošću opštih postulata na kojima počiva profesionalni obrazac ponašanja, standardi i principi rada članova Državne izborne komisije Crne Gore (DIK), opštinskih izbornih komisija (OIK) i biračkih odbora (BO). Ovaj nedostatak posebno je vidljiv u odredbama koje se odnose na redefinisanje cilja kodeksa, uvođenje načela i vrijednosti, i upotpunjavanje u dijelu nadzora nad sprovođenjem kodeksa.


Projekat: “Pošteni izbori slobodni od korupcije”, finansiraju Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, a implementira ga Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).