Izvještaj o napretku Crne Gore za 2006. Crna Gora: Evropsko partnerstvo za 2006.

O publikaciji

Godina izdanja: 2007.


Objavljivanje Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2006. i Odluke Evropskog savjeta o Evropskom partnerstvu sa Crnom Gorom predstavlja sastavni dio programa Forum Škola evropskih integracija, koji organizuju Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori, uz podršku fondacije Institut za otvoreno društvo, predstavništvo u Crnoj Gori.

Ipak, ova publikacija ima značaj koji prevazilazi okvire rada našeg programa i predstavlja važan doprinos kvalitetu ukupnih aktivnosti i napora ostalih aktera u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Veoma je značajno da donosioci odluka u Crnoj Gori, ali i javnost zainteresovana za pitanja evropskih integracija, imaju mogućnost da ovakve dokumente čitaju u cjelosti, kako bi se na najbolji način upoznali sa načinima rada i očekivanjima institucija Evropske unije.