Koliko i kome poreski obveznici u Crnoj Gori plaćaju reklamiranje?

O publikaciji

Godina izdanja: 2013.


Projekat "Koliko i kome poreski obveznici u Crnoj Gori plaćaju reklamiranje", je osmišljen u okviru potprograma Centra za građansko obrazovanje (CGO) Mediji i demokratija sa ciljem da doprinese podizanju svijesti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne Gore. Specifični cilj projekta je i ukazivanje na odnose koje vladine institucije i Skupština Crne Gore imaju prema medijima u Crnoj Gori kroz davanja prema istima na osnovu ugovorenih usluga i koliko se nalazi iz 2012. godine razlikuju od onih iz 2011. godine.

U tom pravcu, Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od 11. januara do 19. februara 2013. godine, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, prikupio podatke koji se odnose na spisak svih medija, agencija za odnose sa javnošću , agencija za istraživanje javnog mjenja i produkcijskim kućama po različitim osnovama, obzirom da su u fokusu istraživanja CGO-a bila samo ministarstva i organi državne uprave, kao i Skupština Crne Gore.

Obrada podataka je obuhvatila iznose koji su navedenim subjektima uplaćeni od strane Vlade Crne Gore i Skupštine Crne Gore u toku 2012. i tip usluge koje te iznosi pokrivaju. Bitno je napomenuti kako je ovo samo dio sredstava uplaćenih medijima, agencijama za odnose sa javnošću, agencijama za istraživanje javnog mnjenja i produkcijskim kućama po različitim osnovama, obzirom da su u fokusu istraživanja CGO-a bila samo ministarstva i organi državne uprave, kao i Skupština Crne Gore.