Kroz čije poglede nam RTCG predstavlja crnogorsku realnost?

O publikaciji

Autor: Damir Nikočević

Godina izdanja: 2016.


Projekat „Kroz čije poglede nam RTCG predstavlja crnogorsku realnost?” osmišljen je u okviru potprograma Centra za građansko obrazovanje (CGO) Mediji i demokratija sa ciljem da doprinese podizanju svijesti o ulozi javnog servisa i poštovanju jednog od osnovnih načela – objektivnom i balansiranom izvještavanju. U tom kontekstu, fokus ove analize bio je na pregledu gostovanja predstavnika/ca političkih partija, javnih institucija i organa državne uprave, sindikata, privrede, nevladinih organizacija i akademske zajednice, u informativno-političkim emisijama RTCG. Dodatnu vrijednost analize nosi i vremenski okvir – nakon promjena u uređivačkoj strukturi RTCG, a u susret parlamentarnim izborima 2016.godine u kojima naglašenu odgovornost u profesionalnom informisanju javnosti ima upravo javni servis RTCG.

Savjet Evrope u Deklaraciji o slobodi izražavanja i informisanja Komiteta ministara obavezuje države članice, među kojima je i Crna Gora, da omoguće pluralizam mišljenja: „...države imaju obavezu da spriječe narušavanje slobode izražavanja i informisanja i da usvoje politiku koja podstiče, u najvećoj mogućoj mjeri, raznovrsnost medija i mnogobrojnost izvora informacija, čime se omogućava pluralizam ideja i mišljenja.“

U analizi izbalansiranosti i pluralizma mišljenja na RTCG, CGO je koristio zvanične dokumente usvojene od strane Savjeta RTCG, u skladu sa nadležnostima iz Zakona o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore.