Otvorena pravda – etički kodeks

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Godina izdanja: 2019.


Etičkim kodeksom sudija i državnih tužilaca utvrđuju se etička načela i pravila ponašanja kojih se sudije i tužioci moraju pridržavati radi očuvanja, afirmacije i unaprijeđenja dostojanstva i ugleda funkcije i institucije koju predstavljaju. Sudije i tužioci su dužni poštovati etičke norme, a Komisija za etički kodeks sudija odnosno Komisija za etički kodeks državnih tužilaca utvrđuje eventualna kršenja tih normi.

Svako se može obratiti ovim komisijama radi dobijanja mišljenja da li je određeno ponašanje državnog tužioca ili sudije etično. Primjedba se podnosi predsjedniku suda u kojem radi sudija na čije ponašanje imate zamjerku, odnosno rukovodiocu državnog tužilaštva u kojem radi tužilac na čije ponašanje imate zamjerku. Međutim, ukoliko se primjedba odnosi na ponašanje predsjednika suda ili rukovodioca državnog tužilaštva, onda se direktno žalite višoj sudskoj ili tužilačkoj instanci.