Rad nadležnih državnih tužilaštava i sudova u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou

O publikaciji

Autor: mr Bojan Božović

Godina izdanja: 2018.


Korupcija je društveni problem koji postoji od davnina i koji društvo izjeda iznutra na različitim nivoima.

Radi se o problemu koji postoji u svim savremenim društvima. Percepcija građana, kako laičke tako i stručne javnosti, je da korupcija u crnogorskom društvu postoji na zabrinjavajućem nivou, koji je proširen do te mjere da stvara negativne matrice odnosa u svakodnevnom životu. Posljedice se osjećaju kako kroz moralne aspekte u vidu ,,iskrivljene svijesti i sistema vrijednosti ”, tako i kroz pravne, ekonomske i ostale parametre.

Iako korupcija, postoji u društvu od davnina, sva društva u načelu uvijek negiraju postojanje korupcije i koruptivne prakse uopšte. Naročito njihovi nosioci javnih funkcija i zvanične statistike. Nespremnost nadležnih institucija u suočavanju sa ovim problemom svakako jeste jedna od najozbiljnijih boljki.

Borba protiv korupcije je moguća isključivo na svim nivoima. Ipak, za to je potrebno postaviti i adekvatnu pravnu podlogu u vidu usvajanja kvalitetnih pravnih akata, ali i kroz prihvatanje relevantnih međunarodnopravnih izvora.


Izvještaj je dio projekta “Smjestimo korupciju u muzej!” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevalja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Agencijom za sprječavanje korupcije (ASK), a finansira ga Evropska unija.