SPINoFAKT – političko oglašavanje između spina i činjenica

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autor: Damir Nikočević

Godina izdanja: 2018.


Projekat “SPINoFACT – Političko oglašavanje između spina i činjenica”, čiji je ova publikacija dio, ima za cilj da doprinese promociji dobrih praksi i unaprijeđenju zakonodavnog okvira kada je riječ o političkom oglašavanju u medijima u Crnoj Gori. Specifični cilj projekta jeste unaprijeđenje saradnje između medija, relevantnih institucija, političkih partija i nevladinih organizacija, kao i podizanje svijesti javnosti o značaju političkog oglašavanja i kvalitetnijem informisanju građana i građanki tokom izbornih kampanja.

Koliko, na koji način i na kojim medijima su se oglašavale izborne liste? Kako su mediji izvještavali u toku izborne kampanje? Što nam omogućava zakonodavni okvir? Kakva je uloga samoregulatornih tijela? Koja je uloga medija u izbornim kampanjama? Kako mediji utiču na izbornu kampanju? Ovo su samo neka od pitanja na koja smo pokušali da odgovorimo kroz realizaciju aktivnosti na ovom projektu, a koje su uključivale: analizu zakonodavnog okvira koji se odnosi na političko oglašavanje, kvalitativni i kvantitativni monitoring medija tokom izborne kampanje za lokalne izbore u Mojkovcu, Cetinju, Petnjici, izradu, prezentaciju i objavljivanje izvještaja koji obuhvata rezultate nalaza. Poseban dio se odnosi na podizanje svijesti javnosti o važnosti političkog oglašavanja u umrežavanje zainteresovanih strana, a što je adresirano kroz niz infografika na socijalnim mrežama i na sajtu Centra za građansko obrazovanje (CGO), putem kojih se na pojednostavljen i prijemčiv način dodatno predstavljaju nalazi istraživanja.


Izdavanje ove publikacije podržala je ambasada Kraljevine Holandije.