Urbanizam u Crnoj Gori: gradnja i ugradnja?

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autori: Boris Marić, Mirko Bošković, Borislav Vukićević

Godina izdanja: 2014.


Analiza “Urbanizam u Crnoj Gori: gradnja i ugradnja?” je nastala u okviru projekta Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!, a sa ciljem da osvijetli jedno od žarišta korupcije na lokalnom nivou – urbanizam, i podstakne donosioce vlasti na konkretne akcije u pravcu zaštite javnog interesa. Stoga, analiza predstavlja niz uzroka i posljedica koje ovu oblast i dalje čine normativno neizvedenom, kadrovski deficitarnom i visoko rizičnom za pojavu korupcije, uz primjere pojedinačnih ilustrativnih slučajeva i praksi lokalnih samouprava koje su dovodile i dovode do budžetskih disbalansa, neadekvatog gazdovanja gradskim građevinskim zemljištem, kao i nesistematske dinamike donošenja i usklađivanja planske dokumentacije u nadležnosti lokalnih samouprava.


Publikacija je dio projekta “Korupcija na lokalnom nivou - nulta tolerancija!“, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Institutom Alternativa (IA), NVO Bonum i NVO Nada, uz finansijsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i sufinansiranje od strane Norveške kraljevske ambasade.