Komentari na portalima – gdje su granice? – vodič za moderatore

O publikaciji

Autori: Nikola Mugoša, Siniša Gazivoda

Godina izdanja: 2021.


Proces digitalizacije medija koji je rezultirao pojavom internet portala uslovio je otvaranje niza pitanja koja se odnose na slobodu izražavanja. Naime, pojavom interneta rapidno je povećana dostupnost i količina informacija, ali je to sa sobom donijelo i izvjesne zloupotrebe. Digitalizacija je iz korijena promijenila način komunikacije i doprinijela da svako ko ima internet pristup bude akter u online prostoru. Tako su tradicionalne medijske koordinate, pojavom internet portala, zamijenjene sistemom masovnog učešća zainteresovanih korisnika interneta i njihovog uticaja na širenje informacija.

Pitanje komentara na internet portalima još uvijek je nedovoljno regulisano u međunarodnom normativnom okviru. Ipak, interesovanje za regulacijom komentara na internet portalima intenzivirano je zbog sve masovnijeg kreiranja štetnih i nezakonitih sadržaja. Naime, medijski pluralizam na koji je značajno uticala pojava internet portala, doprinio je ne samo slobodnom i većem protoku informacija, već i zloupotrebi interneta. Mogućnost dijeljenja sadržaja sa drugim korisnicima i postavljanje komentara promijenila je prirodu konzumacije medija i pasivnim korisnicima dala mogućnost kreiranja vidljivog sadržaja, a time i uticaj. Pojava internet portala i mogućnost postavljanja komentara na istima, predstavljala je istinsku revoluciju u medijskom okruženju koja je doprinijela do tada nezabilježenom konceptu slobode na internetu. Ipak, sa sobom je donijela brojne izazove koji se tiču mogućnosti olakšane distribucije dezinformacija, širenja govora mržnje, itd.


Vodič je dio projekta projekta „Mediji za mene!“, koji CGO sprovodi uz podršku ambasade Kraljevine Holandije, ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju njemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD).