Uz loše ocjene EK, bez predsjednika i potrebnih reformi DIK dočekuje nove izbore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje kako se u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2021. prepoznaje da Državna izborna komisija (DIK) nije bila na visini zadatka tokom izvještajnog perioda, koji je uključio i parlamentarne i lokalne izbore u sedam crnogorskih opština. CGO napominje da ova institucija nespremno dočekuje i zakazane lokalne izbore u tri opštine, imajući u vidu da već peti mjeseci nema ni predsjednika.

Evropska komisija, pozivajući se na izvještaj posmatračke misije OSCE/ODIHR, konstatuje da su parlamentarni izbori 2020. godine, generalno gledano, protekli transparentno i efikasno, ali da DIK nije adekvatno ispunio svoju regulatornu ulogu. EK napominje i da se važna pitanja, poput postupka provjere potpisa podrške izbornim listama, kriterijuma za prihvatanje kandidature manjinskih izbornih lista i tabeliranje razultata moraju riješiti.

U izvještaju se bilježi i da je pravo na podnošenje žalbi ograničeno na slučajeve kršenja biračkih prava samih birača, što ne obezbjeđuje puno pravo na djelotvoran pravni lijek, pa je preporučeno proširenje prava birača na mogućnost da ulažu žalbe koje se odnose na sve aspekte izbornog procesa.

Takođe, u se izvještaju navodi i kako je Skupština u decembru 2020. godine formirala Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu, koji je imao zadatak da predloži zakonske reforme najkasnije do juna 2021, a što je odloženo za kraj 2021, jer je Odbor zbog napuštanja od strane opozicije praktično nefunkcionalan. Odbor je imao za zadatak predlaganje brojnih zakona važnih po izborni proces, ali i mjera za jačanje profesionalizma i transparentosti rada DIK-a.

CGO je, u prethodnom periodu, ukazivao na niz spornih odluka koje je DIK usvojio i kasnije sprovodio. Javnosti je predočen i nedostatak informacija o sadržajima sjednica na kojima su takve odluke donešene, jer su zainteresovani mogli biti informisani isključivo putem skromnih zapisnika sa sjednica. Stoga je CGO naglašavao neophodnost ostvarivanja transparentnosti rada i kroz otvaranje sjednica za javnost i medije. To bi vodilo i većem stepenu lične odgovornosti među članovima DIK-a, koji još uvijek nisu obveznici kodeksa ponašanja kako bi se osigurala njihova nepristrasnost, a što je bila jedna od preporuka OEBS/ODIHR misija.

Konkurs za novog predsjednika DIK-a raspisan je odavno, javnost je upoznata sa imenima kandidata sredinom jula, a krajem jula i sa svim onim kandidatima koji su ispoštovali poziv poslanika da se direktno predstave. CGO smatra važnim da Skupština što prije privede kraju započeti proces izbora novog predsjednika DIK-a i osigura funkcionisanje tog organa u punom sastavu, kako zbog zakazanih lokalnih izbora za 5. decembar ove godine, tako i zbog sve izvjesnijih vanrednih izbora.

CGO napominje da prilikom izbora predsjednika DIK-a treba uvažiti stav Misije OEBS-a u Crnoj Gori i za predsjednika izabrati osobu koja ima bogato iskustvo u oblasti izbora i izborne administracije, I koja može primijeniti preporuke EK. Na taj način bi se raskinulo sa dosadašnjom negativnom praksom funkcionisanja ove institucije, koja je često bila instrument u postizanju političkih ciljeva. Zbog toga je neophodno da novi predsjednik bude kredibilan profesionalac koji će biti spreman da pokaže proaktivan odnos i istinski doprinese kvalitetnijem izbornom procesu.

Damir Suljević, saradnik na programima