Izmjenom Krivičnog zakonika jačati zaštitu novinara

Devet medijskih organizacija, među kojima je i Centar za građansko obrazovanje (CGO), pozdravlja odluku Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu da podrži naš predlog izmjena Krivičnog zakonika, kojima je predviđeno pooštravanje kazni za napade na novinare i uvođenje nova dva krivična djela u cilju zaštite novinara u obavljanju profesionalnih zadataka.

Zahvaljujemo se poslaniku Prave Crne Gore, Marku Milačiću, koji je naš predlog prihvatio i procesuirao u Skupštini Crne Gore. Posebno smo ohrabreni činjenicom da je ovaj predlog jednoglasno podržao skupštinski odbor, koji su činili poslanici i poslanice i pozicije i opozicije. Raduje nas to što postoji opšta saglasnost da Crna Gora ima obavezu da unaprijedi ambijent za rad novinara, koji se suočavaju sa problemima i nerazjašnjenih napada na novinare iz prošlosti, i sve učestalijih incidenata kojima se ugrožava, ometa i sprječava njihov rad.

Upoznati smo sa mišljenjem Vlade i njihovim predlogom, koji je izradio profesor krivičnog prava Zoran Stojanović, i pozvani smo na konsultacije oko tog predloga. Razlike su u pravnoj tehnici, a ne u suštini, i jedan i drugi predlog imaju isti cilj – jaču krivičnopravnu zaštitu novinara. Vlada predlaže da se zaštita obezbijedi kroz formulaciju „poslova od javnog značaja“, kojom bi pojačanu zaštitu mogli da dobiju npr. i ljekari i advokati, što podržavamo.

Naši predlozi se poklapaju u pogledu propisivanja kvalifikovanih oblika krivičnih djela iz čl. 144 (teško ubistvo) i čl. 151 (teška tjelesna povreda), a podržavamo i predlog Vlade da se po istom principu propišu i kvalifikovani oblici krivičnih djela iz čl. 165 (prinuda) i čl. 168 (ugrožavanje sigurnosti).

Predlozi se razlikuju u toliko što smo mi predložili propisivanje dva nova krivična djela Sprečavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka i Napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka, dok je Vlada predlaže da se izmjeni formulacija postojećeg krivičnog djela Sprečavanje štampanja i rasturanja štampanih stvari i emitovanja programa iz člana 179.

Predlog Vlade je, takođe, prihvatljiv, u načelu, s tim što, u njemu postoji izraz koji može da dovede do prekomjernog ograničenja slobode izražavanja protivno međunarodnim standardima i koji bi doveo do ponovne kriminalizacije uvrede u Crnoj Gori.

Naime, predlog Vlade je da se kažnjava novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine, i to po službenoj dužnosti, onaj ko „zbog objavljivanja informacije ili mišljenja od javnog značaja grubim vrijeđanjem ili zlostavljanjem, drskim ili bezobzirnim ponašanjem značajnije ugrozi spokojstvo lica koje je informaciju ili mišljenje objavilo“. U ovom stavu ima nestandardizovanih pojmova poput „mišljenja od javnog značaja“, „grubo vrijeđanje“ i „značajnije ugrožavanje spokojstva“, koji se mogu tumačiti tako da i novinari i druge osobe koje se javno izražavaju postanu krivično odgovorne za izražavanje mišljenja koje sadrži „dozu vrijeđanja, pretjerivanja i provokacije“, a koje je inače zaštićeno slobodom govora u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Isti predlog profesora Stojanovića objavljen je u okviru Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srbije. U Srbiji je u toku javna polemika oko tog spornog rješenja.

Ostajemo raspoloženi da doprinesemo pronalaženju najboljih zakonskih formulacija u cilju zaštite bezbjednosti novinara i slobode izražavanja u Crnoj Gori.

Akcija za ljudska prava
Sindikat medija Crne Gore
Institut za medije Crne Gore
Centar za građansko obrazovanje
Građanska alijansa
Društvo profesionalnih novinara Crne Gore
Udruženje novinara Crne Gore
Media centar
NVO 35 mm