Održana info sesija u Nikšiću

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je u Nikšiću, u saradnji sa Tehnopolisom, organizovao info sesiju posvećenu predstavljanju detalja  II  konkursa za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD) u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika -M’BASE”.


Petar Đukanović, programski direktor CGO-a i Milena Brajović, finansijska menadžerka, pojasnili su ciljeve, uslove i prihvatljive teme konkursa koje bi trebalo da predstavljaju odgovor na izazove u oblastima važnim za proces integracija Crne Gore u EU, kao i finansijske aspekte, pravila i postupak ocjenjivanje i rangiranja prijedloga projekata.

Ovaj konkurs je usmjeren na direktnu pomoć OCD za učešće u evropeizaciji i demokratizaciji društva kroz finansijsku podršku njihovim projektima, jačanje njihovih kapaciteta kako bi uspješno realizovali ove aktivnosti u skladu sa evropskim pravilima i obezbjeđivanje kontinuiranog mentorstva tokom trajanja projekata. Stoga je za OCD koje će biti podržane pripremljen sveobuhvatan program jačanja kapaciteta u upravljanju projektima, jačanju vidljivosti tih projektnih aktivnosti i sprovođenju javnih i zagovaračkih kampanja, kao i monitoringu javnih institucija.

Ukupan iznos sredstava za raspodjelu za drugi konkurs iznosi ­­550,000 EUR, a podrška za pojedinačne projekte kretaće se u rasponu od minimum 10,000 EUR do maksimalnih 60,000 EUR.

Uz poštovanje propisanih epidemioloških mjera, info sesiji je prisustvovalo oko 15 predstavnika organizacija civilnog društva.

Održana info sesija u Nikšiću

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija i konfinansira Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Maja Marinović, saradnica na programima