Javni poziv za učešće na konkursu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje

JAVNI POZIV
za učešće na konkursu

 ODGOVORNO OBRAZOVANJE KROZ NASTAVU O 90im

Predmet nagradnog konkursa je rad koji daje prikaz primjera dobre prakse na temu Odgovorno obrazovanje kroz nastavu o 90im. Rad mora biti primjenjiv u nastavi i usklađen sa ciljevima časa, uz prateći pozitivan efekat na proces nastave i učenja.

Konkurs je otvoren za sve nastavnike osnovnih i srednjih škola sa teritorije Crne Gore koji predaju istoriju, građansko vaspitanje i predmete iz grupe društveno-humanističkih nauka.

Uslovi konkursa:

 • Teme pokrivaju različite sfere društvenih, političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih dešavanja na prostoru Crne Gore i/ili regiona bivše Jugoslavije, uz vezu sa ratnim dešavanjima i masovnim kršenjima ljudskih prava tokom ratnih dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije 1991-2001;
 • Rad treba da sadrži prikaz jedne nastavne jedinice (priprema ili scenario časa) iz navedenih oblasti;
 • Prikazana nastavna jedinica mora da bude usklađena sa važećim nastavnim planom i programom i realizovana tokom jednog, a najviše dva školska časa;
 • Rad može biti autorsko djelo jednog ili grupe nastavnika ukoliko je u pitanju interdisciplinarna primjena;
 • Jedan nastavnik može da prijavi do tri rada individualno ili kao član tima. Radovi koji su već učestvovali na nekom od nagradnih konkursa za nastavnike neće biti uzeti u razmatranje.

Rad mora da sadrži:

 • definisane ciljeve časa;
 • ishode učeničkih postignuća;
 • metode, tehnike i oblike rada;
 • nastavnu temu u okviru koje se data jedinica obrađuje;
 • uzrast za koji je namijenjena radionica (razred osnovne ili srednje škole);
 • uz prikazani tok nastavne jedinice i realizovanih aktivnosti, treba da se priloži i spisak korišćene literature, izvora, multimedijalnog obrazovnog materijala u digitalnom obliku (fotografije, audio i video snimci, filmovi, i sl.) u vidu linkova;

Napomena: korišćeni materijali mogu da budu i djela drugih autora, ako se time ne krše autorska prava. Ukoliko je materijal djelo drugog autora, ime autora i izvor sa kojeg je preuzet moraju biti jasno navedeni.

Prikaz nastavne jedinice i prikaz realizovanih aktivnosti treba da bude u elektronskom obliku (MS Word), a veličina dokumenta ne smije prelaziti 15 MB.

Tekst rada treba da bude dostavljen putem prijavnog formulara koji možete preuzeti ovdje.

Materijali koji ne budu dostavljeni na prijavnom formularu i uz poštovanje pravila konkursa neće biti uzeti u razmatranje.

Ocjenjivanje radova

Komisiju za ocjenu radova čini urednički tim CGO-a i HIPMONT-a, a izbor i rangiranje radova se vrši na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • primjer dobre prakse korišćenja inovativnih nastavnih metoda i oblika rada;
 • korišćenje naučno i sudski utvrđenih činjenica gdje je to primjenljivo;
 • ostvarenost osnovnih didaktičkih principa nastave;
 • primjena metoda multiperspektivnosti u nastavi;
 • razvijanje kritičkog mišljenja kod učenika;
 • jačanje svijesti i razvijanje dijaloga o zajedničkoj prošlosti u cilju ostvarivanja pomirenja;
 • osnaživanje kompetencija nastavnika kako da predaju kontroverzne i osjetljive teme u nastavi istorije.

Na konkursu će biti odabrano 15 radova koji će biti objavljeni na crnogorskom jeziku.

Izabrani autori će dobiti priliku da predstave svoju radionicu na nacionalnom seminaru koji će se održati krajem januara 2022. godine. Predviđena je nagrada od 150 EUR po izabranom radu/radionici. Ukoliko ima više autora rada/radionice, oni ravnopravno dijele nagradu.

Rok za slanje radova je 10.decembar 2021. godine.

Prijave se šalju elektonskom poštom na milos@cgo-cce.org i sa naslovom: Odgovorno obrazovanje kroz nastavu o 90im – prijava na konkurs.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu CGO-a i HIPMONT-a, a autori i direktno obaviješteni.

Nagradni konkurs je dio aktivnosti projekta “Nastava kontroverzne istorije za odgovorno obrazovanjekoji sprovodi CGO, a podržan je od strane Regionalnog projekta o ratnim zločinima (RWC), koji implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.