Vlada budžetom kažnjava one koji joj nisu po volji

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost povodom namjere Ministarstva finansija i socijalnog staranja (MFSS) da ukine procentualna izdavanja u budžetu koje su do sada imale određene institucije i organizacije. Posebno ukazujemo da tome nijesu prethodile nikakve konsultacije sa zainteresovanim stranama. Dodatno, činjenica da je jedna od tih nezavisnih institucija kojima se ovako smanjuje bužet i Agencija za sprječavanje korupcije (ASK), u kontekstu brojnih odluka ASK-a koje nisu bile povoljne za funkcionere nove vlasti, može označiti taj budžet i kao osvetnički.

CGO podsjeća da je Prijedlogom Zakona o budžetu za 2022. Vlada postupila suprotno važećem Zakonu o sprječavanju korupcije, time što je ukinula garantovani iznos finansiranja od 0,2% iz tekućeg budžeta za ASK. Time Vlada direktno i sistemski dovodi u pitanje nezavisnost ASK-a. Ostaje da se vidi kako će se Skupština odnijeti prema ovom i da li će sa Vladom saučestvovati u urušavanju principa nezavisnosti ASK-a, a na koje su pozitivno mišljenje svojevremeno dali i eksperti Evropske komisije.

CGO odavno ukazuje na nedostatnosti u radu ASK-a i izostanak proaktivnosti ove institucije. Takođe, predlagali smo određene izmjene Zakona o sprječavanju korupcije kako bi se rad ASK učinio funkcionalnijim i učinkovitijim. Umjesto jačanja ove institucije, MFSS ali i čitava Vlada koje je usvojila Prijedlog Zakona o budžetu za 2022. ide u pravcu daljeg slabljenja ASK-a, a posljedično i ograničavanja mogućnosti da izraste u ključnu institucionalnu polugu u prevenciji i suzbijanju korupcije. To se svakako ne može postići planiranim smanjenjem budžeta, već osmišljenim izmjenama zakona koje će se odnositi na transparentan, otvoren i kompetitivan način izbora članova Savjeta i direktora, jačanje kadrovskih kapaciteta, uvođenje obaveznosti uvida u bankovne račune u zemlji i inostranstvu za javne funkcionere, i drugim važnim pitanjima koje obezbjeđuju mehanizme za sistemsko snaženje institucije.

CGO napominje da je posljedji Izvještaj EK za Crnu Goru za 2021. konstatovao nešto proaktivniji pristup ASK-a. Stavljanjem ove institucije u finansijsku zavisnost od vlasti dovodi se u pitanje i retorička posvećenost neselektivnoj borbi protiv korupcije od strane te iste vlasti.

Ovim potezom Vlada pokazuje jedan oblik revanšizma prema svima koji joj nisu po volji, a taj revanšizam percipiraju i naši i građani i građanke u ogromnom procentu, o čemu svjedoče i nalazi iz novembarskog CG pulsa, a čime se krši i Sporazum tri lidera iz septembra 2020. Konačno, ovo sigurno neće sigurno unaprijediti lošu situaciju u realizaciji mjerila iz poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica