Transparentnost dokazati na ličnom primjeru

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da više od polovine članova Vlade nije dalo saglasnost za pristup bankarskim računima u okviru predatih imovinskih kartona, a na sajtu Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) nije dostupan ni imovinski karton potpredsjednika Vlade. Ovo nije očekivana praksa niti promjena koju je obećavana tokom predizborne kampanje od strane nove vladajuće većine.

Transparentnost dokazati na ličnom primjeru

Činjenica je da Zakon o sprječavanju korupcije propisuje da javni funkcioner može radi provjere podataka iz izvještaja dati saglasnost ASK-u  za pristup podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija u skladu sa zakonom kojim se uređuje bankarsko poslovanje. To znači da niko od sedam članova Vlade koji tu saglasnost nijesu dali nije prekršio zakon.

Međutim, ovo isto tako znači da oni članovi Vlade koji su iskoristili mogućnost da uskrate saglasnost za pristup računu ulaze u kontradikciju sa proklamovanim principom transparetnosti rada Vlade. Na taj način imamo kontinuitet lose prakse prethodnih vlasti, koja je često i s pravom kritikovana od strane nekadašnjih opozicionara.

Stoga, CGO predlaže da se hitno pristupi izmjenama Zakona o sprječavanju korupcije u dijelu uslova za izbor članova Savjeta ASK-a kako bi se ovo tijelo ojačalo i imalo široko povjerenje, na što smo i ranije ukazivali, ali i u dijelu propisivanja obavezne a ne opcione saglasnosti podacima sa bankovnih računa jer se ovakvim pristupom obesmišljava kontrolna funkcija ASK-a. Iz razloga efektivne transparentosti i javnog interesa, uvid u bankarske račune treba učiniti obaveznim za sve javne funkcionere uz obezbijeđenje zaštite ovih podataka u skladu sa međunarodnim standardima kako ne bi bili zloupotrijebljeni.

Na političkoj ravni, ovo je i pokazatelj koliko su javni funkcioneri spremni da svoje zalaganje za transparentnosti primjene na ličnom primjeru a tu, na žalost, ni bivša ni sadašnja Vlada nije pokazala dovoljnu posvećenost.

CGO ukazuje i na činjenicu da veliki broj poslanika, kako nove parlamentarne većine tako i opozicije, nijesu podnijeli imovinske kartone u zakonskom roku, odnosno 30 dana od dana stupanja na funkciju a što iz nepoznatog razloga ne kontroliše niti shodno reaguje ASK.

Vasilije Radulović, saradnik na programima