Internet kampanja “Dubrovnik 1991: spomenici na nišanu”

Uoči 30. godišnjice granatiranja Dubrovnika – 6. decembra 1991, a u okviru online kampanje obilježavanja mjesta i datuma stradanja u postjugoslavenskim ratovima, SENSE – Centar za tranzicijsku pravdu, u saradnji sa partnerima, objavljuje video Dubrovnik 1991 – Spomenici na nišanu.

Video donosi svjedočanstva o razaranju istorijskog jezgra Starog grada pod zaštitom UNESCO-a, koje je – kako se navodi u presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) – predstavljalo napad ne samo na istoriju i baštinu Hrvatske i regiona, već i na kulturnu baštinu cijelog čovječanstva.

Petodnevna internet kampanja Dubrovnik 1991 pokrenuta je 4. decembra objavljivanjem videa o tome kako je MKSJ istražio, rekonstruirao i procesuirao namjerno uništavanje kulturnih i historijskih spomenika u ratovima vođenim devedesetih na ovim prostorima. U nastavku kampanje, koja traje do 8. decembra, biće predstavljena još tri videa s iskazima i presudama s dubrovačkih suđenja pred MKSJ.

Pored toga, biće postavljene i dvije online izložbe – fotografije Pave Urbana, koji je poginuo snimajući granatiranje dubrovačkog Starog grada 6.12.1991, kao i snimci posljedica granatiranja koje je tužilaštvo MKSJ-a uvelo kao dokaze na suđenjima Slobodanu Miloševiću, Pavlu Strugaru i Miodragu Jokiću.

Online kampanja se može pratiti na SENSE Facebook stranici, YouTube kanalu i na portalu SENSE Centra, kao i putem društvenih mreža partnerskih organizacija: Documente (Zagreb); Inicijativa mladih za ljudska prava (Beograd); Akcije za ljudska prava (Podgorica); Helsinškog odbora za ljudska prava (Beograd); Fonda za humanitarno pravo (Beograd); Centra za građansko obrazovanje (Podgorica); Centra za demokratiju i tranzicijsku pravdu (Banja Luka); Muzeja crvene povijesti (Dubrovnik); Udruženja žrtava torture (Sarajevo); Historijskog muzeja BiH (Sarajevo); Vojvođanskog građanskog centra (Novi Sad); Media Centra (Sarajevo); Centra za postkonfliktna istraživanja (Sarajevo); Memorijalnog centra Srebrenica i Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije (Sarajevo).