Pojašnjenja u vezi sa drugim konkursom za dodjelu sredstava OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavljuje Pojašnjenja vezana za II konkurs za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD)  u okviru projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M’BASE”.

Zainteresovanima se skreće pažnja i na Ispravku br. 1 koja se odnosi na Vodič za ovaj konkurs.

Pojašnjenja su data na osnovu pristiglih pitanja na email mbase@cgo-cce.org i tokom info sesija, uz određena skraćivanja prilikom obrade pitanja radi adresiranja suštine.

Projekat “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne GoreProjekat finansira Evropska unijaa kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.