Javni poziv za seminar Odgovorno obrazovanje kroz nastavu o 90im

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje

JAVNI POZIV ZA
seminar

 ODGOVORNO OBRAZOVANJE KROZ NASTAVU O 90im

Javni poziv za trodnevni seminar je otvoren za sve profesore/ke istorije i istorijske edukatore/ke, profesore/ke građanskog vaspitanja i grupe predmeta društveno-humanističkih nauka.

Cilj seminara je predstavljanje novih metodologija u nastavi istorije, građanskog vaspitanja, sociologije i vezanih predmeta na temu različitih društvenih, političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih dešavanja tokom ratnih operacija i masovnih kršenja ljudskih prava na prostoru bivše Jugoslavije 1991-2001.

Takođe, biće održana i prezentacija pomoćnog nastavnog materijala izrađenog kroz nedavno završeni konkurs  na istu temu.

Seminar će biti održan od 4. do 6. februara 2022. godine, a sve troškove snosi organizator.

Prijava uključuje kratku biografiju (sa kontakt informacijama) i motivaciono pismo, a šalje se elektonskom poštom na milos@cgo-cce.org, uz naslov: Prijava na seminar “Odgovorno obrazovanje kroz nastavu o 90im”.

Rok za slanje prijava je 14. januar 2022. godine, a broj mjesta je ograničen.

Svi prijavljeni će biti direktno obaviješteni o ishodu prijave.

Uslijed potencijalnih ograničenja koje donose mjere u borbi protiv pandemije COVID-19, organizator će blagovremeno obavijestiti odabrane učesnike/ce seminara o promjeni mjesta i datuma održavanja događaja, ukoliko za tim bude potrebe.

Seminar je dio aktivnosti projekta “Nastava kontroverzne istorije za odgovorno obrazovanje” koji sprovodi CGO, a podržan je od strane Regionalnog projekta o ratnim zločinima (RWC), koji implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.