MUP da izvrši reviziju rješenja o prijemu u ‘počasna’ državljanstva

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je nedavno Inicijativu Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) kojom je traženo da se izvrši revizija rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo po pojednostavljenoj proceduri, donešenih u periodu od 2008. do 2020. godine, a iz razloga što postoji sumnja da je pri donošenju većeg dijela tih rješenja povrijeđena obavezna zakonska procedura, i to u dijelu koji se odnosi na predlagače.

Naime, Zakon o državljanstvu, koji je na snazi od 2008. godine, propisuje da o prijemu u crnogorsko državljanstvo, gdje postoji državni ili drugi interes Crne Gore, ili tzv. počasnom državljanstvu, odlučuje organ uprave nadležan za unutrašnje poslove, odnosno MUP, a na osnovu prijedloga predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine ili predsjednika Vlade Crne Gore.

Prema podacima kojima raspolaže CGO, u periodu od 26.5.2008. do 4.12.2020. godine, pozitivno je odlučeno o prijemu ukupno 390 lica u tzv. počasno crnogorsko državljanstvo. Međutim, uvid u ova rješenja ukazuje da su u najmanje 204 slučaja nije ispoštovana obavezna procedura, odnosno da su te odluke  donesene na osnovu prijedloga neovlašćenih predlagača, najčešće ministara, a na šta je CGO i ranije ukazivao.

U odnosu na ukupan broj dostupnih rješenja, za dva se ne može utvrditi ni ko je tačan predlagač, dok za 22 rješenja CGO ne raspolaže informacijom o predlagačima, što otvara sumnju i da je broj nezakonito stečenih državljanstava veći.

U ovim slučajevima se radi o značajnoj povredi procedure, koja vodi nezakonitosti i samih državljanstava.

Stoga, CGO cijeni kako je MUP u obavezi da, kao nadležan organ, izvrši reviziju svih rješenja koja su do sada donijeta i da na osnovu važećih propisa, Zakona o državljanstvu i Zakona o upravnom postupku, utvrdi da li postoje razlozi za njihovo poništenje, ali i da po sprovedenom postupku obavijesti javnost o ishodu postupka.

CGO naglašava javni interes da se na ovaj način napravi otklon od nezakonitih praksi prethodnih rukovodstava MUP-a, ali i trasira put za ispravljenju neregularnosti čime su određena lica dovedena u povlašćen položaj u odnosu na druga, koja su državljanstvo sticala u redovnoj, složenijoj i značajno trajnijoj proceduri.

Damir Suljević, saradnik na programima