MUP da izvrši reviziju rješenja o prijemu u ‘počasna’ državljanstva

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je nedavno Inicijativu Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) kojom je traženo da se izvrši revizija rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo po pojednostavljenoj proceduri, donešenih u periodu od 2008. do 2020. godine, a iz razloga što postoji sumnja da je pri donošenju većeg dijela tih rješenja povrijeđena obavezna zakonska procedura, i to u dijelu koji se odnosi na predlagače.

Naime, Zakon o državljanstvu, koji je na snazi od 2008. godine, propisuje da o prijemu u crnogorsko državljanstvo, gdje postoji državni ili drugi interes Crne Gore, ili tzv. počasnom državljanstvu, odlučuje organ uprave nadležan za unutrašnje poslove, odnosno MUP, a na osnovu prijedloga predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine ili predsjednika Vlade Crne Gore. »

Nacrt Zakona o visokom obrazovanju nije izraz konsenzusa RG niti donosi potrebnu osnovu za unaprjeđenje kvaliteta

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ne podržava Nacrt Zakona o visokom obrazovanju, koji je do 23. decembra 2021. godine bio na javnoj raspravi, iako je CGO imao svog predstavnika u Radnoj grupi za izradu ovog teksta.

Radi javnosti, treba ukazati na sporne aspekte izrade Nacrta Zakona o visokom obrazovanju, počev od vrlo spore dinamike formalno-pravnih aktivnosti. U februaru 2021.godine, održan je konstitutivni sastanak Radne grupe na kojem se razgovaralo u načelu o problemima važećeg Zakona i planiranju putanje za izradu novog teksta. Sastanaka nakon toga nije bilo, a posljedično ni nacrtne verzije novog zakona, iako je Vlada planirala da bude usvojen u Skupštini do kraja juna 2021. godine. Radna grupa nije informisana o razlozima zastoja rada i neodržavanja sjednica. Kašnjenjima su doprinijele i promjene prvobitno imenovanih članova Radne grupe iz resornog Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. Tako je Radna grupa tek krajem jula 2021. godine, u značajno izmijenjenom sastavu, počela sa intenzivnim radom.

CGO je bio posvećen radu u Radnoj grupi, upućujući niz prijedloga koje bi taj Nacrt trebao sadržati, i aktivno učestvujući u kreiranju konkretnih odredbi. Međutim, bitne odredbe koje je CGO predlagao, ali i drugi članovi Radne grupe, nijesu se našle u tekstu koji je otišao na javnu raspravu. »