SDT da procesuira organizovanu zloupotrebu službenog položaja u bivšem MPNKS

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je, uz dio dokaznog materijala, Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv bivšeg rukovodstva Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta (MPNKS), na čelu sa Vesnom Bratić, zbog organizovane zloupotrebe službenog položaja, na način što su nezakonito razriješili direktore vaspitno-obrazovnih ustanova u 2021. godini, a što je do sad proizvelo štetu na osnovu procjene Vlade oko 300 000 EUR za Budžet Crne Gore.

Šteta je nastala na osnovu postupanja tadašnjeg rukovodstva MPNKS koje je sprovelo nezapamćen proces masovnog razriješenja direktora javnih ustanova obrazovanja i vaspitanja, a što je rezultiralo sa preko 150 tužbi tih direktora kao oštećenih lica. Do sada je donošeno oko 60 pravosnažnih presuda koje potvrđuju da su ti ljudi u 2021. mimo zakona razriješeni. Prema podacima sadašnjeg rukovodstva Ministarstva prosvjete, koji su iznešeni  22. decembra  2022. na sjednici Vlade, ta šteta će dostići iznos od oko 300 000 EUR samo za okončane postupke, a mnogi su još u toku i šteta će se povećavati kako se postupci budu završavali, a po uspostavljenoj sudskoj praksi koja potvrđuje nezakonitost razriješenja.

CGO ukazuje da bi Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju morao obezbijediti nezavisan i nepristrastan tretman tokom izbora i razrješenja direktora javnih obrazovnih ustanova. Međutim, u praksi su konstatovani brojni slučajevi u kojima se duh ovog zakona ne poštuje tokom rada svih prethodnih Vlada. Ovo je na zamahu dobilo izmjenama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, iz juna 2021. godine, koje su poslužile kao osnov za kontroverznu smjenu direktora u preko 220 javnih ustanova obrazovanja i izbor i zapošljavanje novih direktora. Kako je ovome prethodila promjena višedecenijske vlasti u Crnoj Gori, primjetna je bila i namjera tadašnje ministarke prosvjete da se smijene direktori javnih ustanova obrazovanja i vaspitanja samo zato što ih je imenovala prethodna vlast, a kako bi se pribavila korist reprezentima nove vlasti, među kojima i same Bratić koja je na ovom kod dijela javnosti naklonjene tim političkim strukturama jačala svoju poziciju.

CGO napominje da tome nije prethodila nikakva pojedinačna procjena njihovog rada, što je izraz imalo i u primjerima razriješenja preminulih lica. To je indukovalo pokretanje preko 157 sudskih postupaka od strane razriješenih direktora, o čemu je izvjestila i Bratić, odgovarajući na poslaničko pitanje u novembru 2021. Ubrzo su počele da pristižu prve prvostepene sudske odluke, a sada već i desetine pravosnažnih presuda u korist oštećenih, sa tendencijom da se shodno uspostavljenoj sudskoj praksi svi sporovi oštećenih direktora, proisteklih iz nezakonitog i nestransparentnog procesa razrješenja, okončaju u njihovu korist. Zaštitnica imovinsko pravnih interesa je najavila regresne tužbe protiv svih onih koji su vršenjem javnih ovlašćenja prouzrokovali štete i buduće sudske postupke, što CGO pozdravlja.

Važno je napomenuti da je rukovodstvo tadašnjeg Ministarstva od strane brojnih aktera, uključujući i CGO, bilo javno upozoravano da će taj proces najavljenog masovnog razriješenja biti nezakonit. To ukazuje da su ministarka i njeni saradnici svjesno i organizovano zloupotrebili službeni položaj kroz niz radnji zbog čega su direktno odgovorni za nastalu štetu. Imajući u vidu taj element organizovanosti u nezakonitom razrješenju direktora, kao i obim štete, a što sve potvrđuju i pravosnažne presude, CGO cijeni da je SDT institucija koja treba da ovaj slučaj procesuira.

CGO podsjeća i da je ovo druga krivična prijava koju je CGO podnio SDT-u protiv bivšeg rukovodstva MPKNS. Prva se odnosi na nalaze iz duplog negativnog mišljenja Državne revizorske institucije (DRI) o načinu upravljanja finansijama u tom Ministarstvu od strane odgovornih lica, a na osnovu iste je nadležni specijalni tužilac dao nalog Specijalnom policijskom odjeljenju (SPO) da prikuplja i izuzima finansijsku i vezanu dokumentaciju iz Ministarstva, kao i da se u svojstvu građanina prikupe obaviještanje od Bratić i drugih rukovodećih lica (svih državnih sekretara i generalnih direktora svih direktorata), a po potrebi i od drugih lica, za period koji pokriva izvještaj DRI. CGO nema informaciju da li su do sada zaista Bratić i ostali saslušani povodom ovog slučaja.

 CGO očekuje efikasno postupanje SDT po ovim prijavama, a imajući u vidu da se radi o zvanično utvrđenima nalazima DRI, u prvom slučaju, odnosno sudski utvrđenim štetnim posljedicama, u slučaju druge prijave, a čime bi i SDT povrdio svoju neselektivnost u radu.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica