Dobra iskustva iz stažiranja u Potrošačkom savjetovalištu

Potrošačko savjetovalište Centra za građansko obrazovanje (CGO) formirano početkom novembra ove godine uspješno je završilo svoj rad. Tokom prethodna dva mjeseca, u radu ovog savjetovališta učestvovalo je troje studenata pravnih fakulteta u Crnoj Gori, koji su na ovaj način uz mentorsku podršku imali priliku dodatno proširiti svoja znanja, ali i steći dragocjene praktične vještine pružanjem savjeta i pravne pomoći zainteresovanim potrošačima.

Osnivanju i radu Potrošačkog savjetovališta prethodila je Akademija o potrošačkim pravima. Tu intenzivnu trodnevnu obuku koju su vodili renomirani predavači iz Crne Gore uspješno je završilo petnaest studentkinja i studenata pravnih fakulteta, a priliku da nastave svoje dalje usavršavanje kroz plaćeno stažiranje u Potrošačkom savjetovalištu dobile – Jovana Vučeraković, Kristina Janković i Mina Čogurić.

Osim kroz direktan rad sa potrošačima, stažistkinje su učestvovale i u pripremi video kampanje, ali i digitalne brošure, koja će biti publikovana tokom narednog mjeseca, a sa ciljem da doprinesu daljem širenju svijesti o značaju i mehanizmima zaštite potrošačkih prava.

„Rad u potrošačkom savjetovalištu bio je prilika da učestvujem u aktivnostima koje se tiču jedne veoma važne teme u današnjem društvu. Pružanje pomoći i savjeta građankama i građanima iziskivalo je dobru pripremu u vidu istraživanja zakonskih regulativa i prakse, što će mi koristiti u mojoj daljoj pravničkoj karijeri“, navodi Mina Čogurić, jedna od stažistkinja.

Kristina Janković ocjenuje da je „bilo izazovno oprobati se u ulozi savjetnika u pitanjima koja se tiču prava potrošača“, ali i naglašava, „izuzetno produktivno, imajući u vidu da mali broj pravnika, tokom studija, dobije priliku da u praksi samostalno istražuje, proučava i donosi zaključke i savjete na osnovu stvarnih situacija iz svakodnevnog života. Osim toga, rad u Potrošačkom savjetovalištu me je podsjetio na značaj inovativnosti u nalaženju kreativnih rješenja, pa čak i kada je pravo u pitanju, s obzirom na to da sam se, radi informisanja i edukacije građana o važnosti poznavanja prava koja imaju kao potrošači, trudila da informacije približim na zanimljiv, ali istovremeno jasan i prijemčiv način.“

Mentori u radu Potrošačkog savjetovališta bili su Nikolina Tomović, saradnica u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (UCG) i advokat Edvin Zverović.

Potrošačko savjetovalište i plaćeno stažiranje dio su projekta Informisan potrošač – bezbjedan potrošač, koji sprovodi CGO uz podršku Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma (MERT).

Damir Suljević, saradnik na programima