O konceptu i značaju prava potrošača kroz obuku budućih pravnih profesionalaca

Posjetom Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma (MERT) i dodjelom diploma uspješno je završena Akademija o potrošačkim pravima, kao dio  projekta „Informisan potrošač – bezbjedan potrošač“, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz podršku Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma (MERT).

Akademiju o potrošačkim pravima pohađalo je 16 studentkinja i studenata prava sa različitih nivoa studija. Tokom intenzivna tri dana, oni su imali priliku da se kroz predavanja referentnih predavača upoznaju sa teorijskim i praktičnim aspektima zaštite potrošača. Fokus Akademije bio je na konceptu i ulozi potrošačkog prava u domaćem i regulatornom okviru Evropske unije, primjeni standarda pravičnosti u odnosu snaga između potrošača i prodavca, značaju potrošačkog prava u očuvanju zdravlja i sigurnosti potrošača. Dio obuke se odnosio i na praktične dimenzije zaštite ovih prava, mehanizme te zaštite,  kao i vrsti i sadržini pravnih ljekova. Posebna pažnja posvećena je i analizi domaće i međunarodne sudske prakse u ovoj oblasti.

Dvodnevnu obuku su vodili Nikolina Tomović, saradnica u nastavi na Pravnom fakultetu UCG, advokat Edvin Zverotić, kao i advokat Miloš Vukčević, kao gostujući predavač, dok je treći dan Akademije bio rezervisan za posjetu institucijama i organizacijama koje se bave zaštitom potrošačkih prava. Tako su učesnici Akademije posjetili Privrednu komoru i njihov Odbor za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova, Centar za zaštitu potrošača i Upravu za inspekcijske poslove. Tom prilikom, saznali su više o njihovom radu, nadležnostima i doprinosu koji imaju na polju zaštite potrošača.

„Akademija je ispunila moja očekivanja i obezbijedila potrebno znanje u ovoj oblasti, koje sam spremna da primijenim i proširim u budućnosti. Tema zaštite prava potrošača je izuzetno bitna, to je dio naše svakodnevnice kao građana – potrošača, a u budućnosti i pravnih profesionalaca spremnih da zastupaju u ovakvim sporovima i doprinose podizanju svijesti o bitnosti adekvatne zaštite, istakla je Jovana Vučeraković, jedna od polaznica.

Ana Vukčević, polaznica Akademije, dijeli pozitivne utiske, ocjenjujući i da će ovaj projekat uticati na širenje svijesti među građankama i građanima o njihovim pravima „Utisci sa Akademije su odlični i ovaj projekat će doprinijeti širenju svijesti u vezi sa potrošačkim pravima. Upoznali smo se sa propisima koji uređuju ovu oblast i institucijama koje se bave potrošačkim pravima,“ navodi ona.

Govoreći o motivima da se prijavi na ovu obuku, studentkinja Milena Globarević navodi da se opredijelila „iz razloga što se u Crnoj Gori nedovoljno priča o potrošačkim pravima“, i ističe da joj je Akademija pružila „izuzetno korisno iskustvo i usmjerila je na dalje usavršavanje u ovoj oblasti.“

Tokom posjete Ministarstvu, Armend Milla, državni sekretar MERT-a i Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a dodijeli su diplome za uspješno pohađanje Akademije Ani Šljukić, Ani Vukčević, Anđeli Pejanović, Dijani Tomović, Enidi Fetahović, Hadžeri Dedeić, Ivanu Vučeković, Jeleni Rešetar, Jovani Vučeraković, Kristini Janković, Leli Jovanović, Luki Mijanović, Mileni Globarević, Mini Čogurić,  Moniki Mrnjačević i Tamari Kontić.

Troje polaznika/ca Akademije o potrošačkim pravima biće odabrano za plaćeno stažiranje u Potrošačkom savjetovalištu CGO-a, gdje će se kroz pružanje savjeta i pravne pomoći građanima i građankama, uz mentorstvo, dalje usavršavati u ovoj oblasti.  

 Damir Suljević, saradnik na programima