Jovan Markuš širi govor mržnje prema Romima i krši prava djeteta

Šest nevladinih organizacija – Akcija za ljudska prava (HRA), Asocijacija Spektra, Centar za ženska prava (CŽP), Centar za građansko obrazovanje (CGO), Crnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro i NVO Prima – osuđuju govor mržnje prema Romima i kršenje prava djeteta od strane Jovana Markuša, bivšeg člana Nacionalne komisije za UNESCO.

Poslije seksizma koji je javno ispoljio prema političarki Vuksanović-Stanković, Markuš se sada ostrvio i na Rome. Nevladine organizacije podržavaju krivičnu prijavu Romskog savjeta protiv Markuša i očekuju da nadležni državni tužilac pristupi ocjeni ovog slučaja uzimajući u obzir i međunarodne standarde i uporednu praksu u oblasti suzbijanja govora mržnje.

Markuš je u dva posta na društvenim mrežama, na koja je javnost upozorio Romski savjet, Rome nazivao pogrdnim terminom, i, zloupotrebljavajući činjenicu da većina pripadnika romskog naroda živi u siromaštvu, aludirao, bez ikakvih dokaza, da su Romi čije je fotografije istakao na društvenoj mreži plaćeni da učestvuju na političkom protestu, tj. da nemaju svoj politički stav. Pri tom, u istom negativnom kontekstu prikazao je i maloljetno dijete. Takvo postupanje je protivno članu 16 Konvencije o pravima djeteta, koji garantuje svakom djetetu pravo na zaštitu od proizvoljnog ili nezakonitog miješanja u njegovu privatnost i nezakonitih napada na njegovu čast i ugled.

Dvije nevladine oragnizacije, HRA i CŽP, su u januaru ove godine od tadašnjeg premijera Zdravka Krivokapića zatražile da Markuša, zbog govora mržnje prema ženama, razriješi članstva u Nacionalnoj komisiji za UNESCO – Organizaciju Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, ali to nije učinjeno sve do jula ove godine kada je nova vlada formirala i novu komisiju za saradnju države s UNESCO.

Smatramo da bi država trebalo da usvoji nacionalnu strategiju za borbu protiv govora mržnje, odnosno svih oblika izazivanja ili podsticanja mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu, u skladu s Ustavom Crne Gore i preporukama Savjeta Evrope.

Akcija za ljudska prava (HRA)
Asocijacija Spektra
Centar za ženska prava (CŽP)
Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Crnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro
NVO Prima