Završen još jedan ciklus programa jačanje kapaciteta OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u okviru programa “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE”, organizovao je tokom novembra i decembra seriju od tri treninga u cilju jačanja kapaciteta organizacija čiji su projekti podržani kroz treći konkurs ovog programa.

Tokom višednevnih obuka, predstavnici podržanih organizacija imali su priliku da u direktnoj komunikaciji sa stučnjacima i kolegama poboljšaju znanja iz ključnih oblasti za uspješnu realizaciju projekata.

Prvi dvodnevni trening o upravljanju projektima finansiranih iz EU fondova održan je 28. i 29. novembra, u Herceg Novom, a vodili su ga Milena Brajović i Petar Đukanović iz CGO-a. Tokom rada, učesnici su se detaljno informisali o pravima i obavezama korisnika sredstava, zatim planiranju, realizaciji i kontroli vremena, resursa i rizika tokom trajanja projekta, elementima finansijskog upravljanja uz specifičnosti koje nose projekti podržani iz EU fondova, narativnom i finansijskom izvještaju, ali i o najčešćim greškama koje se javljaju kroz ove procedure.

Tokom drugog dvodnevnog treninga, koji je organizovan u Podgorici, 8. i 9. decembra, istraživačica javnih politika Dina Bajramspahić je sa učesnicima obrađivala monitoring i evaluaciju javnih politika sa fokusom na dizajn istraživanja i pisanje analiza. To je uključilo koncept javnih politika i istraživanja, identifikaciju aktera, strukturu i razvoj koherentnog prijedloga za praktičnu politiku, metode i tehnike istraživanja i pisanja analize, kao i metodologiu monitoringa i evaluacije.

Takođe, treći jednodnevni trening, održan 22. decembra u Podgorici, u fokusu je imao temu komunikacija i vidljivosti projekata finansiranih kroz programe podrške Evropske unije i sprovođenje kampanja javnog zastupanja, a vodila je ­Gordana Despotović Djekić.

Ovim je okončan program na kojem je učestvovalo 77 predstavnika organizacija čiji su projekti podržani u okviru trećeg konkursa, koje sprovode 23 nevladine organizacije sa partnerima i saradnicima.

Program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi CGO u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Monika Mrnjačević, saradnica na projektima